הכשרה למועצות התלמידים של בית הספר – מחלקת הנוער של פנאי העיר

הכשרה למועצות התלמידים של בתי הספר התיכוניים הרב תחומי ותיכון חדרה בבית רם, בהובלת מחלקת הנוער של פנאי העיר.