הקרנת הסרט "אירופה אירופה" והרצאה שלמה פרל על סיפור חייו