הרצאה בנושא חדשנות ובינה מלאכותית של המהנדס בועז זינימן מחברת אמזון לתלמידי הנדסת תכנה

הרצאה מרתקת בנושא חדשנות ובינה מלאכותית של המהנדס בועז זינימן מחברת אמזון.
תודה לבועז וליסמין מתעשיידע אשר דואגת לנו להרצאות מעניינות ומעשירות.
Boaz Ziniman
Amazon Israël
תעשיידע- תעשייה למען חינוך מתקדם