הרצאה גלעד האן, חוקר עבירות ופשעי מחשב, בפני כיתות יא

היום התקיימה הרצאה מרתקת של גלעד האן, חוקר עבירות ופשעי מחשב, בפני כיתות יא

https://www.giladhan.co.il/