הרצאה לתלמידי הנדסת תכנה בנושא בקרת איכות ע"י המהנדסת טלי מ genpact.

הרצאה לתלמידי הנדסת תכנה בנושא בקרת איכות ע"י המהנדסת טלי מgenpact.
תודה טלי!
תודה ליסמין מתעשיידע אשר דואגת לנו להרצאות מעניינות!
תעשיידע- תעשייה למען חינוך מתקדם