הרצאה לתלמידי הנדסת תכנה בנושא ניהול פרויקט ע"י המהנדס מרטין מgenpact.

הרצאה לתלמידי הנדסת תכנה בנושא ניהול פרויקט ע"י המהנדס מרטין מgenpact.
תודה למרטין על הרצאה מעניינת?
תודה ליסמין מתעשיידע אשר דואגת לנו להרצאות מעשירות!
תעשיידע- תעשייה למען חינוך מתקדם
Genpact Europe