התחדשנו לשנת תש"ף!

התחדשנו לשנת תש"ף!

מתקני ספורט חדשים עבור תלמידי בית הספר

עיצוב חדש לכניסה לחדר מורים – עבודות תלמידי מגמת עיצוב מוצר