התחרות הארצית ברובוטיקה 2018 צוות 742

התחרות הארצית ברובוטיקה 2018 צוות 742