התמונה החינוכית הארצית – מובילים באחוז הזכאות לבגרות בבתי הספר התיכונים בחינוך הכללי בעיר חדרה

מובילים באחוז הזכאות לבגרות בבתי הספר התיכונים בחינוך הכללי בעיר חדרה !

https://hadera.mynet.co.il/local_news/article/rj00juj1wi?fbclid=IwAR2fAtQGfZGz-Uqcr27vuwVjXdPl1qdGdASLilQ_-1WaeK-ZF_C-LmnPYgE