חג הסיגד בחטיבת הביניים

חטיבת הביניים מציינת בלוח המרכזי את הנושא השנתי:
" שומרים על אחדות, שומרים על ייחודיות".
כמו כן, אנו מציינים השבוע את חגם של יהודי אתיופיה, חג הסיגד.