כהכנה למיצ"ב במדעים, החלטנו לצאת קצת מחוץ לקופסה ולתת לתלמידי כיתה ח׳ לצאת מהחדר!!
צוות מדעים בחטיבה פיתח חדרי בריחה מדעיים. 
התלמידים נכנסו לאחת המעבדות בקבוצות קטנות, שם היה עליהם למצוא דרך לנטרול "פצצה" שאיימה להחריב את הניסויים העתידיים בחטיבה. התלמידים פתרו חידות מדעיות שהובילו אותם ברחבי החדר כשהם מוצאים מפתחות חבויים, פותחים מנעולים מוצפנים ומאירים רמזים חשוכים. 
בתום פרק הזמן שהוקצב עד להתפוצצות הפצצה, הצליחו התלמידים לנטרל אותה, לזכות בפרס מתוק ולערוך חזרה מהנה ו..קצת אחרת למיצ"ב במדעים שיערך / נערך ביום רביעי.

נירית