חדר מקצוע – תיירות

  • כרמית בן חיים

    רכזת מגמת תיירות