חופשה נעימה מכיתת הנדסת תכנה ומיגאל יא6 

חופשה נעימה מכיתת הנדסת תכנה ומיגאל יא6 
תחנת ביניים לקראת הגשה ל 10 יחידות לימוד בהדסת תכנה בהתמחות אפליקציות