חילופי שלטון
תלמידיי הרב תחומימחליפים בעלי תפקידים בעיריית חדרה.
שחף ראשת העיר תתמודד עם סוגיות שונות.
ואביאל מיזה יכהן כמנכל העירייה.
הנהלת ביהס מאחלת לכם הצלחה ועשייה ברוכה.