חינוך תעבורתי 18.06

במסגרת הרחבת הפיילוט בבחינה בתיאוריה:, ב-18.6.2019 ייבחנו כ-30,000 תלמידי כיתה י' בתיאוריה, במסגרת לימודי החינוך התעבורתי. הבחינה תתקיים באופן מתוקשב, ותוצאות תתקבלנה כעבור 48 שעות. ??????