ח10 בפעילות משותפת עם שורדי שואה במעון בפרדסיה

ביום הזיכרון לשואה ולגבורה התנהל בכיתת היזמות ח/10 שיח על הזיכרון אותו חובה על כולנו לשמר ועל מצבם של שורדי השואה שעדיין בחיים. התלמידים הציעו לנסות ולהיטיב את מצבם של אלו שעדיין בחיים. היום יצאה קבוצה של תלמידים מהכיתה בהובלת המחנכות עירית חריס וחווה זכרוב לפעילות משותפת עם שורדי שואה במעון בפרדסיה. התלמידים הכינו סידורי פרחים לכבוד חג השבועות, בצוותא עם הניצולים, שחלקם בכסאות גלגלים וחלקם כבר פחות מתקשרים. התלמידים, ברגישות רבה, יצרו קשר עם כל אחד לפי יכולתו. הפעילות שתוכננה לארבעים וחמש דקות הכפילה את משך הזמן ובסופה הציעו התלמידים לשוב לפעילויות משותפות נוספות. שורדי השואה והצוות התלהבו מהתלמידים הרגישים והערכיים של הכיתה.