טו בשבט חדר מורים חט"ע

ועד יקר
ריגשתם בהשקעה
בעיצוב
בתכנון
ממש היינו המומים
ת ו ד ה