טיול בעקבות מנהיגים בתל אביב

כיתה ט8 יצאה לטיול יומיים. טיול בעקבות מנהיגים בתל אביב.
ביום הראשון ניווטו בעיר והכינו ארוחת צהריים.
ביום השני סיירו בשרונה ונהנו מפעילות לייזר.