טיול משצים בהר הכרמל תשע"ט

משצים בוגרים תלמידי כתות י-יב גייסו 40 תלמידי כתות ט לטיול משצים בלתי נשכח בהר הכרמל
המשצים ישנו באוהלים בישלו בשטח ממצרכים שקנו בעצמם ולמדו לבנות מחנה מסנדות (ענפי אקליפטוס).
היעד הבא הוא כנס חנוכה בהרי הנגב, מוזמנים להצטרף