יום האהבה 

ברב תחומי דוגלים באהבה חינם

הפסקה פעילה שהובילה מועצת תלמידים.

חילקו סוכריות לב
והשמיעו שירי אהבה עפי בקשות אישיות.