יום העצמאות – צוות ע"ב

יום עצמאות שמח מצוות חינוך מחזור ע״ב???????????
אין תיאור זמין לתמונה.