יום השואה – מצוינות באמנות

סדנת אמנות של חט"ב מציינת יום הזיכרון לשואה ולגבורה
אין תיאור זמין לתמונה.