יום חשיפה והרשמה למסלול השוחרות

יום חשיפה והרשמה למסלול השוחרות