יריד מגמות מדעיות טכנולוגיות – תלמידי מדעי הרפואה מציגים