יריד מקצועות טכנולוגי

תלמידי כיתות ט נסעו ליריד הטכנולוגי של משרד החינוך על מנת לקבל חשיפה על המגמות הטכנולוגיות השונות.

מגמת תיירות של בית ספרינו הציגה את מגמת תיירות.