כיתה יוד רפואה מתרגלים הנשמה

כיתה יוד רפואה מתרגלים הנשמה – הכנסת טובוס לקנה הנשימה