כיתה י' רפואה מתרגלת החייאה בעזרת שוק חשמלי בטכנודע