כיתת מנהיגות לומדים על שימור אתרים ולפיתוח איכות הסביבה בחדרה

כיתת מנהיגות ז6 נפגשת עם חיליק מדור חיים במסגרת עבודת חקר על מנהיגים מקומיים בחדרה
התלמידים נהנו לפגוש את חיליק ולשמוע על תרומתו הנעלה לשימור אתרים ולפיתוח איכות הסביבה בחדרה.