כנס חדרה לאנרגיה – תלמידי ז2 , ט8, יג' יד' משתתפים

כנס חדרה לאנרגיה בהילטון תל אביב, בכנס מוצגים דגמים של מוצרי אלקטרוניקה חדישים שפותחו על ידי תלמידי המכללה בכיתות י"ג, י"ד, לצד מודל המציג הצעות ליעול אנרגטי של מבנה השיטור הקהילתי של תלמידי כתה ז/2

תלמידי כתה ט/8 לוקחים חלק בכנס חדרה לאנרגיה, ובונים דגם עיר ירוקה שיוצג בהמשך בבניין העיריה