כנס מובילי טכנולוגיות חדשניות של רשת עמל ספטמבר 2022