כנס נציגי מנהיגות תלמידים
100 שנים לציון פועלה וחייה של שרה אהורנסון בזכרון יעקב