ליווי מורים חדשים

בהצלחה למורים החדשים למדעי המחשב!
בשנה האחרונה תלמידי כיתות ט' ו- י' ליוו מורים חדשים בתהליך כניסתם למערכת החינוך בחטיבה העליונה.
כל הכבוד לתלמידים אשר קיבלו את האורחים בסבלנות רבה ושיתפו פעולה לאורך כל הדרך.
בהצלחה למורים החדשים בדרכם החדשה!
האקדמית גורדון
אלקאסמי