לימודי מדעי הרפואה

לימודי מדעי הרפואה
כחלק מלימודי מדעי הרפואה, תלמידנו נוסעים באופן קבוע להתנסות בחדר רפואה מתקדם בטכנו דע שם התלמידים מתנסים בכלים חדשניים.