למידה בקבוצות בתרבות ישראל, דמויות מופת והנפקת שטר חדש

למידה בקבוצות בתרבות ישראל, דמויות מופת והנפקת שטר חדש, תענוג??