מגמת תקשורת בסיור לימודי בתערוכה "עדות מקומית" במוזיאון א"י בתל אביב