כיתה ט מדעי המחשב

 

tr>לולאות – פסנתרטלhttps://www.loom.com/share/474d246210754ab28c9db6d8fad67aaa

שם מטלה צוות קישור
שמי ספיר https://www.loom.com/share/e0c01fa3fe2747b18deced0e897689b7
שמי נוי https://www.loom.com/share/07d349a1f0f04c4398c1d12db93c4eb6
שמי ניקול https://www.loom.com/share/faf693984f1749f295eb0f54b4ce9403
שמי שי https://www.loom.com/share/953800c7e2ed42de8075c7c8b6c57d6e
שמי פזית https://www.loom.com/share/e5ad2c0883c7431995c7645fb9a0c1b5
שמי עלאי וליאור https://www.loom.com/share/b97dcc02fd264c458a2e096d92f0b6de?sharedAppSource=personal_library
צייר חגי https://www.loom.com/share/4aaed053413246a493a6fedb999ecdf2
צייר חן https://www.loom.com/share/6a98a31d226b4bc1ba4ddf276eaf0339
טיפול לאירועי לחיצה – דגלים  ספיר, מיכאל , שלי, שיראל https://www.loom.com/share/63a80b0d92f74ec7a88bd02658377865
תחרות עונג https://www.loom.com/share/624b2f5475084f9c8f8d8fb2bf84a434
תחרות  שי https://www.loom.com/share/d3734e33365e4715bc2d0f485a751a65
מרוץ חתול-עכבר נוי, אגם ושלי https://www.loom.com/share/cbe1151e43994beea829cfbe9a691f48
מרוץ טום וג'רי ערד ומיכאל https://www.loom.com/share/bf1eeb623db349798755a5e3c12af512
משחק פיצוץ בלונים  יואב, אורי וקורן https://www.loom.com/share/f1d91160c8e447e58c9d02be9eb71831
לולאות-  בית עונג https://www.loom.com/share/1b7e56feec8b4a649fa01b2dae19f411
לולאות-  בית עילאי https://www.loom.com/share/edd921d302bd4e85881e46e67293a3ff
לולאות-  בית חגי https://www.loom.com/share/b9b4a2cc22c6439d92e8108cd695b190
לולאות-  בית עדיה https://www.loom.com/share/2e1e8989adb444e2838928206a132560
לולאות – פסנתר שי https://www.loom.com/share/8f20dfebcab1479e908cc5587b9b5f34
לולאות – בית ערד https://www.loom.com/share/ce6ab8df35424c81b947b721e7556add
לולאות – פסנתר שיראל

https://drive.google.com/file/d/1c16oRJgC7PLIU_ZkP_DdJcNl09FVGN9r/view?usp=sharing