מועצת התלמידים דאגה לפנק את שמרי בית הספר במשלוח מנות

מועצת התלמידים דאגה לפנק את שמרי בית הספר במשלוח מנות ובאותה הזדמנות לומר להם תודה על העבודה הקשה.
מועצת תלמידים חטע מודה להם בשם התלמידים וצוות המורים ומאחלת להם פורים שמח