מועצת התלמידים של בית הספר מזדהה עם המאבק הבינלאומי למניעת אלימות נגד נשים

מועצת התלמידים של בית הספר מזדהה עם המאבק הבינלאומי למניעת אלימות נגד נשים.