מחזור ג של פרויקט חלוץ בפעילות גיבוש ראשונה של אתגר הביצים