מסר צוות יב:
החופשה הסתיימה לה , יאללה לעבוד,
לקום מידי בוקר – זמן לחזור וללמוד!