מערך הלמידה הכללי בבית הספר

מערך הלימודים יתמקד בשלושה צירים מרכזיים: ציר המדעים, ציר האמנויות וציר כללי.

ציר המדעים -> פיזיקה, כימיה, ביולוגיה, הנדסת תוכנה, מדעי הרפואה, הנדסת חשמל בקרה ואנרגיה, אלקטרוניקה, אלקטרופיזיקה.

ציר האמנויות -> מחול, תיאטרון, תקשורת, דיזיין טק-עיצוב ואומנות.

ציר כללי -> מדעי החברה, גיאוגרפיה, תושב"ע, פיזיולוגיה, ערבית, דיפלומטיה ותקשורת בינלאומית.

ניתנת לתלמיד האפשרות לבחור בעצמו שני מקצועות שיקראו להלן "מקצועות בחירה", ויפורטו בהמשך בשני מקבצים.
הבחירה היא רבה, ולמעשה, כל תלמיד ירכיב לעצמו תכנית לימודים העונה על יכולותיו, על כישוריו, על תכניותיו לעתיד ועל רצונותיו. כל זאת בהתאם להישגיו הלימודיים ולתפקודו בחטיבת הביניים.

 • כדי לקבל תעודת בגרות התלמיד חייב ללמוד את מקצועות החובה בהיקף של 16 – 21  יח"ל בנוסף למקצועות הבחירה. הזכאות לתעודת הבגרות מחייבת להיבחן ב- 21 יח"ל ומעלה.
 • עפ"י חוקת הזכאות החדשה, תלמיד יהיה זכאי לתעודת בגרות בתנאי שיעמוד בתנאים הבאים:
 • ציון חיובי בחינוך גופני.
 • ציון חיובי במקצוע מדעי.(לתלמידים שאינם לומדים שני מקצועות מדעיים מוגברים).
 • ציון חיובי בלימודי השכלה כללית שנלמדים בכיתה י'.
 • ביצוע מעורבות חברתית במלוא היקף השעות הנדרש לאורך שלוש השנים (י'-י"ב).

מקצועות חובה:

הבעה עברית ולשון – 2 יח"ל

ספרות – 2 יח"ל

הסטוריה – 2 יח"ל

תנ"ך – 2 יח"ל

אזרחות – 2 יח"ל

*אנגלית – 5/4 יח"ל

*מתמטיקה – 5/4/3 יח"ל

* לימודי אנגלית ומתמטיקה – שיבוץ תלמידי חטיבות הביניים בהקבצות הלימוד באנגלית ובמתמטיקה ייעשה בהתאם להמלצות המורים המלמדים תלמידים אלו בחטיבת הביניים. תלמידי חוץ יוזמנו למבחן מיון לקראת תום חופשת הקיץ כדי לשבצם בקבוצת הלימוד המתאימה להם. במהלך כיתה י' יתקיימו מבחנים שכבתיים במתמ' ובאנגלית, שעל פיהם יתבצעו ההתאמות המתחייבות מהישגי התלמידים בפועל בחטיבה העליונה.

      פירוט מקצועות הבחירה:

כדי לאפשר גמישות מרבית בהכנת מערכת השעות וגם להציע אפשרויות בחירה מגוונות חולקו המקצועות לשני אשכולות. על התלמיד חלה חובה לבחור מקצוע בחירה אחד מהאשכול הראשון (בחירה מחייבת), ומקצוע נוסף מתוך אשכול הבחירה השני.

במסגרת טיפוח המצוינות בבית הספר אנו ממליצים לבחור בשני מקצועות מדעיים / טכנולוגיים בדרך לתעודת בגרות איכותית המאפשרת עתיד אקדמי טוב יותר.

אומנות

דיזיין-טק

עיצוב

מדעי הרפואה

פיזיקה

כימיה

ביולוגיה

הנדסת תוכנה

גאוגרפיה

תושב"ע

מדעי החברה 

אלקטרו
פיזיקה

מערכות חשמל

מערכות אלק'

5

יח"ל

6

יח"ל

10

יח"ל

יח"ל

5

יח"ל

5

יח"ל

10

יח"ל

5

יח"ל

5

יח"ל**

5 יח"ל

10

יח"ל*

10

יח"ל

10

יח"ל

 

תאטרון

מחול

ערבית

תקשורת

דיפלומטיה ותקשורת בין לאומית

חינוך גופני

פיזיקה

כימיה

ביולוגיה

יח"ל

יח"ל

5

יח"ל

8

יח"ל

יח"ל

יח"ל

5

יח"ל

יח"ל

5

יח"ל

הנדסת תוכנה

גאוגרפיה

תושב"ע

מדעי 

החברה

דיזיין-טק

עיצוב

10

יח"ל

5

יח"ל

5

יח"ל

5

יח"ל

6

יח"ל

הבהרות והסברים

  1. מקצועות לימוד המופיעים בשני האשכולות, נועדו לאפשר את הגיוון הרב ביכולתו של התלמיד לבחור לעצמו את תחומי הלימוד שבהם הוא מתעניין.
  2. מודגש ומובהר כי אין אפשרות לבחור שני מקצועות מורחבים מאותו אשכול.
  3. אין אפשרות לבחור 2 מקצועות מתחומי האומניות.
 • אין אפשרות לבחור 2 מקצועות של 10 יחידות.
 • הנדסת תוכנה – 10 יחידות לימוד חובה
 • מדעי הרפואה – לתלמיד הבוחר ללמוד מדעי הרפואה מומלץ לבחור מקצוע מדעי נוסף מאשכול ב'.
 • תלמיד הבוחר ללמוד מערכות חשמל או מערכות אלקטרוניות אינו צריך לבחור מקצוע מאשכול בחירה ב'. בסיום כיתה י"ב בהתאם לכישוריו יוכל התלמיד להמשיך ללימודי טכנאי/הנדסאי במכללה של ביה"ס הפועלת במסגרת העתודה הטכנולוגית.
 1. תלמיד הבוחר ללמוד אלקטרופיזיקה אינו צריך לבחור מקצוע מאשכול ב' כי הוא ילמד 5 יחידות אלקטרוניקה ו5 יחידות פיזיקה.
 2. ביה"ס אינו מתחייב לפתוח קב' לימוד המונה פחות מ- 20 תלמידים.

 

עתודה מדעית טכנולוגית 

התכנית עתודה מדעית טכנולוגית היא תכנית המיועדת לתלמידים מצטיינים. התכנית הינה שש – שנתית, וקיימת בביה"ס מזה עשר שנים. מטרתה לקדם את שיעור התלמידים המסיימים את ביה"ס התיכון עם תעודת בגרות איכותית טכנולוגית – מדעית.

התכנית קיימת באחד מהמסלולים הבאים:

 1. תעודת בגרות מסלול 5-5-5
 • 5 יח"ל מתמ'.
 • 5 יח"ל מקצוע מדעי – כימיה / פיזיקה / ביולוגיה.
 • 5 יח"ל מקצוע מדעי או טכנולוגי נוסף – כימיה / פיזיקה / ביולוגיה / מדעי רפואה / מדעי המחשב / עיצוב / תקשורת.

 

     2. תעודת בגרות הסמכה 3.3

 • 10 יח"ל מגמה טכנולוגית – מדעי רפואה / מדעי המחשב.
 • 5 יח"ל מתמ'.
 • 5 יח"ל אנגלית.
 • 2 יח"ל שפת אם בעברית.

השתייכות התלמידים לתכנית היא אוטומטית בהתאם למסלול הלימודים שלהם בביה"ס. התלמידים מקבלים שעות תוספתיות עבור מקצועות הלימוד שצוינו כדי לסייע להם לעמוד בהצלחה במחויבות שלקחו על עצמם בלימודים. תוספת השעות הינה מעבר לשעות התקן של ביה"ס.

 

שיבוץ כיתות

שיבוץ התלמידים בכיתות האם ייעשה בהתאם ליכולותיהם ומתוך התחשבות מירבית בבקשותיהם למקצועות הבחירה. כמו כן נתחשב ככל שניתן ברצונם ללמוד עם חבר זה או אחר.

הנהלת ביה"ס תעשה ככל שביכולתה להמשיך ולשמור על האווירה המלווה את תהליך קליטתו של התלמיד תוך שמירה על העקרונות הפדגוגיים והחינוכיים, המבטאים את ה"אני מאמין" הבית ספרי למצוינות אישית, חינוכית, ערכית וחברתית.


החינוך החברתי הערכי בבית הספר

הפעילות החברתית בבית ספרנו עשירה, מגוונת ופועלת לפיתוח אישיותו, כישוריו ותחומי התעניינותו של התלמיד והפיכתו לאזרח מועיל, מעורב ותורם לקהילה.

התפיסה החינוכית העומדת ביסוד התכנית החברתית-ערכית דוגלת בשילוב בין הציר הלימודי לבין הציר הערכי ובחיזוק הקשר שבין רכישת ידע רחב ומעמיק בתחומי הדעת השונים לבין חינוך לערכים, למוסר ולמידות טובות. העיסוק בסוגיות ערכיות מטפח כישורים אישיים, בין אישיים וחברתיים, ומקנה כלים שונים לחיים. החינוך הערכי מחבר את התלמידים להיסטוריה, לתרבות ולמורשת שלנו, מעצב זהות אישית, חברתית ותרבותית, ומכשיר לאזרחות מועילה, מעורבת ותורמת לקהילה ולסביבה במדינה דמוקרטית.

לביה"ס שלנו מסורת ארוכה, עשירה ומגוונת של פעילות חברתית-ערכית שמטרותיה גיבוש עולם ערכים הדוגל במימוש אחריות, בערבות הדדית, ביוזמה ובנתינה בדגש על כבוד האדם וחיזוק החוסן הנפשי, שיסייעו בקבלת הכרעות במגוון מצבים ויתרמו לצמיחתו החברתית והמוסרית של התלמיד, להעלאת תחושת המוטיבציה, לשיפור ההישגים ולהגברת תחושת העצמאות והשייכות. 

מתפיסה חינוכית ערכית זו נגזרת תכנית חברתית-ערכית שנתית עשירה ומגוונת הכוללת:

 • שיעורי חינוך בכל שכבה במגוון נושאים בהתאם לתוכנית הייעוצית, עיסוק באקטואליה, בחגים  ובמועדים הקשורים בתרבות ובמסורת ישראל.
 • שילוב שיח ערכי בתחומי הדעת השונים ובאורח החיים הבית ספרי.
 • הכנה לשירות משמעותי בצה"ל.
 • דגש על ערכים נבחרים: ערך המצוינות, ערך האחריות, ערך החוסן הנפשי ומגוון ערכים  נוספים שייבחרו.
 • טיולים להכרת חבלי הארץ השונים והחינוך לאהבת הארץ.
 • ימי שיא והפסקות פעילות במגוון נושאים.
 • חינוך למיניות בריאה ואחראית.
 • תכנית המאבק בסמים ובאלכוהול.
 • בטיחות בדרכים ומניעת תאונות דרכים.
 • התכנית להתפתחות אישית ולמעורבות חברתית.
 • טיפוח קבוצת מנהיגות – מועצת התלמידים, מועצות שכבה.
 • טקסים, הצגות, ימי גיבוש, ביקור במוזיאונים, סדנאות, הפסקות פעילות, התרמת דם, קורס עזרה ראשונה, קורס חילוץ והצלה, מפגש עם אישים משמעותיים והרצאות במגוון תחומים.

כל הפעילויות מתקיימות בהתאם לרוח השעה ובהתאם להנחיות משרד הבריאות והחינוך.