מערך הלמידה הכללי בבית הספר

מערך הלמידה הכללי בבית הספר

מערך הלימודים יתמקד בשלושה צירים מרכזיים:

ציר המדעים, ציר האמנויות וציר כללי.

 

ציר המדעים

פיזיקה, כימיה, ביולוגיה, הנדסת תוכנה, מדעי הרפואה, הנדסת חשמל , בקרה ואנרגיה , אלקטרוניקה ואלקטרואפיזיקה

ציר האמנויות

מחול,תיאטרון, תקשורת, דיזיין טק-עיצוב ואמנות

ציר כללי

מדעי החברה, גיאוגרפיה, תושב"ע, פיזיולוגיה, ערבית, דיפלומטיה ותקשורת בינלאומיות.

ניתנת לתלמיד האפשרות לבחור בעצמו שני מקצועות שיקראו להלן "מקצועות בחירה", ויפורטו בהמשך בשני מקבצים, הבחירה היא רבה, ולמעשה, כל תלמיד ירכיב לעצמו תכנית לימודים העונה על יכולותיו, על כישוריו, על תכניותיו לעתיד ועל רצונותיו. כל זאת בהתאם להישגיו הלימודיים ולתפקודו בחטיבת הביניים.

 

 

 • כדי לקבל תעודת בגרות התלמיד חייב ללמוד את מקצועות החובה בהיקף של 16 – 21 יח"ל בנוסף למקצועות הבחירה.

הזכאות לתעודת הבגרות מחייבת להיבחן ב- 21 יח"ל ומעלה,

 

 • עפ"י חוקת הזכאות החדשה, תלמיד יהיה זכאי לתעודת בגרות בתנאי שיעמוד בתנאים הבאים:
 1. ציון חיובי בחינוך גופני
 2. ציון חיובי במקצוע מדעי (לתלמידים שאינם לומדים שני מקצועות מדעיים מוכרים)
 3. ציון חיובי בלימודי השכלה כללית שנלמדים בכיתה י
 4. ביצוע מעורבות חברתית במלוא היקף השעות הנדרש לאורך שלוש השנים (י' – י"ב)

מקצועות חובה:

הבעה עברית ולשון – 2 יח"ל

ספרות – 2 יח"ל

הסטוריה – 2 יח"ל

תנ"ך – 2 יח"ל

אזרחות – 2 יח"ל 

* אנגלית – 5/4 יח"ל

* מתמטיקה – 5/4/3 יח"ל

 

לימודי אנגלית ומתמטיקה – שיבוץ תלמידי חטיבות הביניים מתקבצות הלימוד באנגלית ובמתמטיקה ייעשה בהתאם להמלצות המורים המלמדים תלמידים אלו בחטיבת הביניים. תלמידי חוץ יוזמנו למבחן מיון לקראת תום חופשת הקיץ כדי לשבצם בקבוצת הלימוד המתאימה להם. במהלך כיתה י' יתקיימו מבחנים שכבתיים במתמטיקה ובאנגלית, שעל פיהם יתבצעו ההתאמות המתחייבות מהישגי התלמידים בפועל בחטיבה העליונה.

פירוט מקצועות הבחירה:

כדי לאפשר גמישות מרבית בהכנת מערכת השעות וגם להציע אפשרויות בחירה מגוונות חולקו המקצועות לשני אשכולות, על התלמיד חלה חובה לבחור מקצוע בחירה אחד מהאשכול הראשון (אשכול בחירה א'), ומקצוע נוסף מתוך אשכול בחירה ב'. במסגרת טיפוח המצוינות בבית הספר אנו ממליצים לבחור בשני מקצועות מדעיים / טכנולוגיים בדרך לתעודת בגרות איכותית המאפשרת עתיד אקדמי טוב יותר.

 

אשכולות בחירה לקראת שנת הלימודים תשפ"ג

ג. הבהרות והסברים

 • מקצועות לימוד המופיעים בשני האשכולות, נועדו לאפשר את הגיוון הרב. ביכולתו של התלמיד לבחור לעצמו את תחומי הלימוד שבהם הוא מתעניין.
 • מודגש ומובהר כי אין אפשרות לבחור שני מקצועות מורחבים מאותו אשכול.
 •  אין אפשרות לבחור 2 מקצועות מתחומי האומניות 
 • אין אפשרות לבחור 2 מקצועות של 10 יחידות 
 • הנדסת תוכנה – 10 יחידות לימוד חובה. לא ניתן יהיה לגשת רק ל – 5 יחידות לימוד מדעי המחשב. כמו כן מי שבוחר התמחות סייבר במגמת הנדסת תוכנה חייב להיות פעיל ביזמות או במגשימים 
 • מדעי הרפואה – לתלמיד הבוחר ללמוד מדעי הרפואה מומלץ לבחור מקצוע מדעי נוסף מאשכול ב.
 • תלמיד הבוחר ללמוד מערכות חשמל או מערכות אלקטרוניות אינו צריך לבחור מקצוע מאשכול בחירה ב'. בסיום כיתה י"ב בהתאם לכישוריו יוכל התלמיד להמשיך ללימודי טכנאי/הנדסאי במכללה של ביה"ס הפועלת במסגרת העתודה הטכנולוגית 
 • תלמיד הבוחר ללמוד אלקטרופיזיקה אינו צריך לבחור מקצוע מאשכול ב' כי הוא ילמד 5 יחידות אלקטרוניקה ן-5 יחידות פיזיקה.
 • ביה"ס אינו מתחייב לפתוח קב' לימוד המונה פחות מ- 20 תלמידים.