מערך למידה

ניסוי

מערך הלמידה הכללי בבית הספר

מערך הלימודים יתמקד בשלושה צירים מרכזיים: ציר המדעים, ציר האמנויות וציר כללי.

ציר המדעים -> פיזיקה, כימיה, ביולוגיה, הנדסת תוכנה, מדעי הרפואה, הנדסת חשמל בקרה ואנרגיה ואלקטרוניקה.

ציר האמנויות -> מחול, תיאטרון, תקשורת, דיזיין טק-עיצוב ואומנות.

ציר כללי -> מדעי החברה, גיאוגרפיה, תושב"ע, פיזיולוגיה, ערבית, דיפלומטיה ותקשורת בינלאומית.

ניתנת לתלמיד האפשרות לבחור בעצמו שני מקצועות ברמה של 5 יח"ל.

שיקראו להלן "מקצועות בחירה", ויפורטו בהמשך בשני מקבצים.

הבחירה היא רבה, ולמעשה, כל תלמיד ירכיב לעצמו תכנית לימודים העונה על יכולותיו, על כישוריו, על תכניותיו לעתיד ועל רצונותיו, כל זאת בהתאם להישגיו הלימודיים ולתפקודו בחטיבת הביניים.

 

 • כדי לקבל תעודת בגרות התלמיד חייב ללמוד את מקצועות החובה בהיקף של 16 – 21  יח"ל בנוסף למקצועות הבחירה. הזכאות לתעודת הבגרות מחייבת להיבחן ב- 21 יח"ל ומעלה.
 • עפ"י חוקת הזכאות החדשה, תלמיד יהיה זכאי לתעודת בגרות בתנאי שיעמוד בתנאים הבאים:
 • ציון חיובי בחינוך גופני.
 • ציון חיובי במקצוע מדעי.(לתלמידים שאינם לומדים שני מקצועות מדעיים מוגברים).
 • ציון חיובי בלימודי השכלה כללית שנלמדים בכיתה י'.
 • ביצוע מעורבות חברתית במלוא היקף השעות הנדרש לאורך שלוש השנים (י'-י"ב).

 

מקצועות חובה:

הבעה עברית ולשון – 2 יח"ל

ספרות – 2 יח"ל

הסטוריה – 2 יח"ל

תנ"ך – 2 יח"ל

אזרחות – 2 יח"ל

*אנגלית – 5/4/3 יח"ל

*מתמטיקה – 5/4/3 יח"ל

 

* לימודי אנגלית ומתמטיקה – שיבוץ תלמידי חטיבות הביניים בהקבצות הלימוד באנגלית ובמתמטיקה ייעשה בהתאם להמלצות המורים המלמדים תלמידים אלו בחטיבת הביניים. תלמידי חוץ יוזמנו למבחן מיון לקראת תום חופשת הקיץ כדי לשבצם בקבוצת הלימוד המתאימה להם. במהלך כיתה י' יתקיימו מבחנים שכבתיים במתמ' ובאנגלית, שעל פיהם יתבצעו ההתאמות המתחייבות מהישגי התלמידים בפועל בחטיבה העליונה.

 

פירוט מקצועות הבחירה:

כדי לאפשר גמישות מרבית בהכנת מערכת השעות וגם להציע אפשרויות בחירה מגוונות חולקו המקצועות לשני אשכולות. על התלמיד חלה חובה לבחור מקצוע בחירה אחד מהאשכול הראשון (בחירה מחייבת), ומקצוע נוסף מתוך אשכול הבחירה השני.

במסגרת טיפוח המצוינות בבית הספר אנו ממליצים לבחור בשני מקצועות מדעיים / טכנולוגיים בדרך לתעודת בגרות איכותית המאפשרת עתיד אקדמי טוב יותר.

 

אשכולות בחירה לקראת שנת הלימודים תשפ"ב:

פיזיקה

כימיה

ביולוגיה

הנדסת תוכנה

מדעי הרפואה

מערכות אלק'

הנדסת חשמל בקרה ואנרגיה

מדעי החברה

גיאוגרפיה

תושב"ע

5

יח"ל

5

יח"ל

יח"ל

10

יח"ל (1)

10

יח"ל (2)

10

יח"ל (3)

10

יח"ל (3)

5

יח"ל

5

יח"ל

יח"ל

אשכול בחירה מחייבת

 

תאטרון

מחול

דיזיין טק – עיצוב

אומנות

תקשורת

דיפלומטיה ותקשורת בין לאומית

חינוך גופני

ערבית

פיסיקה

תושב"ע

יח"ל

יח"ל

6

יח"ל

יח"ל

10 / 8

יח"ל

יח"ל

יח"ל

5

יח"ל

יח"ל

יח"ל

ביולוגיה

כימיה

5

 יח"ל

5

 יח"ל

אשכול בחירה ב' – 

הבהרות והסברים

 • מקצועות לימוד המופיעים בשני האשכולות, נועדו לאפשר את הגיוון הרב ביכולתו של התלמיד לבחור לעצמו את תחומי הלימוד שבהם הוא מתעניין.
 • מודגש ומובהר כי אין אפשרות לבחור שני מקצועות מורחבים מאותו אשכול.
 • מובהר בזאת, כי ביה"ס אינו מתחייב לפתוח קבוצת לימוד המונה פחות מ- 20 תלמידים.

 

 • הנדסת תוכנה – 10 יחידות לימוד חובה. לא ניתן יהיה לגשת רק ל – 5 יחידות לימוד מדעי המחשב.
 • מדעי הרפואה – לתלמיד הבוחר ללמוד מדעי הרפואה מומלץ לבחור מקצוע מדעי נוסף מאשכול ב'.
 • תלמיד הבוחר ללמוד מערכות חשמל או מערכות אלקטרוניות אינו צריך לבחור מקצוע מאשכול בחירה ב'. בסיום כיתה י"ב בהתאם לכישוריו יוכל התלמיד להמשיך ללימודי טכנאי/הנדסאי במכללה של ביה"ס הפועלת במסגרת העתודה הטכנולוגית.

 

 

עתודה מדעית טכנולוגית 

התכנית עתודה מדעית טכנולוגית היא תכנית המיועדת לתלמידים מצטיינים. התכנית הינה שש – שנתית, וקיימת בביה"ס מזה תשע שנים. מטרתה לקדם את שיעור התלמידים המסיימים את ביה"ס התיכון עם תעודת בגרות טכנולוגית – מדעית איכותית.

 

התכנית קיימת באחד מהמסלולים הבאים:

 1. תעודת בגרות מסלול 5-5-5
 1. 5 יח"ל מתמ'.
 2. 5 יח"ל מקצוע מדעי – כימיה / פיזיקה / ביולוגיה.
 3. 5 יח"ל מקצוע מדעי או טכנולוגי נוסף – כימיה / פיזיקה / ביולוגיה / מדעי רפואה / מדעי המחשב / עיצוב / תקשורת.

 

 1. תעודת בגרות הסמכה 3.3
 1. 10 יח"ל מגמה טכנולוגית – מדעי רפואה / מדעי המחשב / תקשורת.
 2. 5 יח"ל מתמ'.
 3. 5 יח"ל אנגלית.
 4. 2 יח"ל שפת אם בעברית.

 

השתייכות התלמידים לתכנית היא אוטומטית בהתאם למסלול הלימודים שלהם בביה"ס. התלמידים מקבלים שעות תוספתיות עבור מקצועות הלימוד שצוינו כדי לסייע להם לעמוד בהצלחה במחויבות שלקחו על עצמם בלימודים. תוספת השעות הינה מעבר לשעות התקן של ביה"ס.

 

שיבוץ כיתות

שיבוץ התלמידים בכיתות האם ייעשה בהתאם ליכולותיהם ומתוך התחשבות מירבית בבקשותיהם למקצועות הבחירה. כמו כן נתחשב ככל שניתן ברצונם ללמוד עם חבר זה  או אחר.

הנהלת ביה"ס תעשה ככל שביכולתה להמשיך ולשמור על האווירה המלווה את תהליך קליטתו של התלמיד תוך שמירה על העקרונות הפדגוגיים והחינוכיים, המבטאים את ה"אני מאמין" הבית ספרי למצוינות אישית, חינוכית, ערכית וחברתית.