מערכת שכבה ח

שעות השיעורים בבית הספר:

שיעור שעות
1 8:30-9:00
2 9:00-10:30
3 11:00-12:30
4 12:45-13:30

 

שעות השיעורים מקוונים:

שיעור

שעות
1  
2 9:00-9:45
3 11:00-11:45
4 12:45-13:30
5 14:00-14:45
6 15:00-15:45

ימי הלימוד עפ"י שכבות:

 

יום ראשון יום שני יום שלישי יום רביעי יום חמישי
שכבת ז שכבת ז שכבת ח שכבת ח שכבת ט
  ט6,7 ט1,2,3,5 ט4,8,9  

 

מערכת שעות 15.6-19.6

מערכת שעות לכיתה ח/1
שעה יום א יום ב יום ג יום ד יום ה יום ו
0            
1     ​מעגל יכול
מרינה
​מעגל יכול
מרינה
   
2 ​מדעים
ליאנה
​תיאטרון
סיוון
​מתמטיקה
שגית
​אנגלית
מרינה
   
3 ​עברית
מירי
​ספרות
רינת
​מדעים
ליאנה
​עברית
מירי
   
4     ​תנ"ך
אסתר
​עיצוב
אנה
​תרבות יהודית ישראלית
אורנה
 
             
             
מערכת שעות לכיתה ח/2
שעה יום א יום ב יום ג יום ד יום ה יום ו
0            
1     ​מעגל יכול
אנה
​מעגל יכול
אנה
   
2   ​אנגלית
אנה
​תנ"ך
אסתר
​אנגלית
אנה
​ספרות
יובל
 
3 ​הסטוריה
בת אל
​מתמטיקה טל"מ
קטיה
​מדעים טלם
סנדי
​עברית
דקלה
​ערבית
אורטל
 
4 ​תרבות יהודית ישראלית
אורנה
  ​מחשבים
קובי
​פיסיקה טל"מ
סמדר
   
             
             
מערכת שעות לכיתה ח/3
שעה יום א יום ב יום ג יום ד יום ה יום ו
0            
1     ​מעגל יכול
שירלי
​מעגל יכול
שירלי
   
2 ​מתמטיקה טל"מ
קטיה
  ​מדעים טלם
נירית
​אנגלית
חן
​ספרות
יוליה
 
3 ​תרבות יהודית ישראלית
אורנה
​ערבית
נחמה
​תנ"ך
ליטל
​עברית
סיגלית
​הסטוריה
בת אל
 
4     ​פיסיקה טל"מ
סמדר
​מחשבים
קובי
   
             
             
מערכת שעות לכיתה ח/4
שעה יום א יום ב יום ג יום ד יום ה יום ו
0            
1     ​מעגל יכול
רינת
​מעגל יכול
רינת
   
2 ​תרבות יהודית ישראלית
מירי
​גאוגרפיה
רונה
​מתמטיקה
עידו
​אנגלית
חן
   
3 ​תנ"ך
ליטל
  ​מדעים
אורלי
​ספרות
רינת
   
4     ​חנ"ג בנים
עמית
​עברית
מירי
​הסטוריה
אורין
 
             
             
מערכת שעות לכיתה ח/5
שעה יום א יום ב יום ג יום ד יום ה יום ו
0            
1     ​מעגל יכול
סיוון
​מעגל יכול
סיוון
   
2 ​עברית
הגר
​תנ"ך
שרית
​מתמטיקה
סופיה
​אנגלית
יבגניה
​תרבות יהודית ישראלית
מירי
 
3     ​הסטוריה
חנית
​ספרות
שרית
​ערבית
מירי
 
4     ​תיאטרון
סיוון, כנרת
​מדעים
סנדי
   
             
             
מערכת שעות לכיתה ח/6
שעה יום א יום ב יום ג יום ד יום ה יום ו
0            
1     ​מעגל יכול
סיוון
​מעגל יכול
סיוון
   
2 ​כישורי חיים
סיוון
​ספרות
רינת
​מדעים
אורלי
​תנ"ך
ליטל (ח6)
   
3 ​עברית
הדר
​גאוגרפיה
אסתי
​מתמטיקה
עידו (ח6)
​אנגלית
חן
​תרבות יהודית ישראלית
מירי
 
4     ​הסטוריה
סבטה (ח6)
​כישורי חיים
סיוון
   
             
             
מערכת שעות לכיתה ח/7
שעה יום א יום ב יום ג יום ד יום ה יום ו
0            
1     ​מעגל יכול
חווה
​מעגל יכול
חווה
   
2     ​מתמטיקה
חווה
​אנגלית
יסמין
   
3 ​ספרות
שרית
​תנ"ך
שרית
​מדעים
סוג'וד
​עברית
הגר
​חנ"ג בנות
יסמין
​חנ"ג בנים
חיים
 
4     ​פיזיולוגיה
חיים
​ערבית
נחמה
​תרבות יהודית ישראלית
מירי
 
             
             
מערכת שעות לכיתה ח/8
שעה יום א יום ב יום ג יום ד יום ה יום ו
0            
1     ​מעגל יכול
עדי
​מעגל יכול
עדי
   
2 ​עברית
הדר
​מנהיגות
אורית
​מתמטיקה
יהודית
​תרבות יהודית ישראלית
עדי
​הסטוריה
חנית
 
3   ​חנ"ג בנות
דנה
​חנ"ג בנים
שי
​מדעים
מירב
​אנגלית
אילונה
   
4 ​תקשורת
עדי
  ​ערבית
ראדה
​ספרות
יוליה
   
             
             
מערכת שעות לכיתה ח/9
שעה יום א יום ב יום ג יום ד יום ה יום ו
0            
1     ​מעגל יכול
עמית
​מעגל יכול
עמית
   
2   ​חנ"ג בנות
דנה
​חנ"ג בנים
עמית
​מתמטיקה
גרגורי
​אנגלית
עינבל
   
3 ​עברית
הגר
​תרבות יהודית ישראלית
מירי
​פיזיולוגיה
עמית
​גאוגרפיה
רונה
​תנ"ך
סמדר
 
4       ​מדעים
אורלי
​ספרות
יוליה
 
             
             
מערכת שעות לכיתה ח/10
שעה יום א יום ב יום ג יום ד יום ה יום ו
0            
1     ​מעגל יכול
איילת
​מעגל יכול
איילת
   
2 ​ספרות
רינת
  ​מתמטיקה
ז'אנה
​ערבית
איילת
מדעים סוגוד  
3 ​הסטוריה
סבטה
​תקשורת
אלינור
​אנגלית
עומרי
   
4     ​תרבות יהודית ישראלית
עדי
​חנ"ג בנות
יסמין
​חנ"ג בנים
עמית
​עברית
סיגלית
 
             
             
 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
מערכת שעות לכיתה ח20
שעה יום א יום ב יום ג יום ד יום ה יום ו
0            
1     ​מעגל יכול
ז'אנה
​מעגל יכול
ז'אנה
   
2 ​ספרות
רינת
  ​תקשורת
אלינור
​אנגלית
עומרי
​מדעים
סוג'וד
 
3 ​הסטוריה
סבטה
  ​מתמטיקה
ז'אנה
​ערבית
איילת
   
4     ​תנ"ך
ליטל
​חנ"ג בנות
יסמין
​חנ"ג בנים
עמית
​עברית
סיגלית
 
             
             
מערכת שעות לכיתה ח21
שעה יום א יום ב יום ג יום ד יום ה יום ו
0            
1     ​מעגל יכול
ליאנה
​מעגל יכול
ליאנה
   
2   ​תיאטרון
כנרת
​מדעים
ליאנה
​עברית
מירי
   
3   ​ספרות
רינת
​מתמטיקה
שגית
​אנגלית
מרינה
   
4     ​ערבית
אורטל
​אמנות
נופר
​תרבות יהודית ישראלית
אורנה
 
             
             
מערכת שעות לכיתה ח22
שעה יום א יום ב יום ג יום ד יום ה יום ו
0            
1     ​מעגל יכול
דקלה
​מעגל יכול
דקלה
   
2   ​אנגלית
אנה
​מדעים
אמיר
​עברית
דקלה
​ספרות
יובל
 
3 ​הסטוריה
בת אל
  ​מתמטיקה
שירלי
​אנגלית
אנה
​ערבית
אורטל
 
4 ​תרבות יהודית ישראלית
אורנה
  ​אסטרטגיות למידה
יובל
​אמנות
נינה
   
             
             
מערכת שעות לכיתה ח23
שעה יום א יום ב יום ג יום ד יום ה יום ו
0            
1     ​מעגל יכול
אמיר
​מעגל יכול
אמיר
   
2     ​מתמטיקה
שירלי
​עברית
סיגלית
​ספרות
יוליה
 
3 ​תרבות יהודית ישראלית
אורנה
​ערבית
נחמה
​מדעים
אמיר
​אנגלית
חן
​הסטוריה
בת אל
 
4     ​אמנות
נינה
​גאוגרפיה
רונה
   
             
             
מערכת שעות לכיתה ח25
שעה יום א יום ב יום ג יום ד יום ה יום ו
0            
1     ​מעגל יכול
שרית
​מעגל יכול
שרית
   
2 ​עברית
הגר
​תנ"ך
שרית
​הסטוריה
חנית
​ספרות
שרית
​תרבות יהודית ישראלית
מירי
 
3     ​מתמטיקה
סופיה
​אנגלית
יבגניה
​ערבית
מירי
 
4     ​תיאטרון
סיוון, כנרת
     
             
             
מערכת שעות לכיתה ח27
שעה יום א יום ב יום ג יום ד יום ה יום ו
0            
1     ​מעגל יכול
נחמה
​מעגל יכול
נחמה
   
2     ​מדעים
סוג'וד
​עברית
הגר
   
3 ​ספרות
שרית
​תנ"ך
שרית
​מתמטיקה
חווה
​אנגלית
יסמין
​חנ"ג בנות
יסמין
​חנ"ג בנים
חיים
 
4       ​ערבית
נחמה
​תרבות יהודית ישראלית
מירי
 
             
             
מערכת שעות לכיתה ח28
שעה יום א יום ב יום ג יום ד יום ה יום ו
0            
1     ​מעגל יכול
מירב
​מעגל יכול
מירב
   
2 ​עברית
הדר
​מנהיגות
אורית
​מדעים
מירב
​אנגלית
אילונה
​הסטוריה
חנית
 
3   ​חנ"ג בנות
דנה
​חנ"ג בנים
שי
​מתמטיקה
יהודית
​תרבות יהודית ישראלית
עדי
   
4 ​תקשורת
עדי
  ​ערבית
ראדה
​תנ"ך
סמדר
   
             
             
מערכת שעות לכיתה ח29
שעה יום א יום ב יום ג יום ד יום ה יום ו
0            
1     ​מעגל יכול
רונה
​מעגל יכול
רונה
   
2   ​חנ"ג בנות
דנה
​חנ"ג בנים
עמית
​פיזיולוגיה
עמית
​גאוגרפיה
רונה
   
3 ​עברית
הגר
​תרבות יהודית ישראלית
מירי
​מתמטיקה
גרגורי
​אנגלית
עינבל
​תנ"ך
סמדר
 
4     ​מדעים
אורלי
  ​ספרות
יוליה
 

מערכת שעות לשכבת ח'

מערכת שעות לשכבת ח'

יום שלישי9/6

יום רביעי10/6

יום חמישי 11/6

יום שישי12/6 

חלומות שצריך לצעוק

https://youtu.be/yl-Izem3kfs

                מיינדפולנס-

https://youtu.be/nGZD2cqlAtA     

חשיבה חיובית-

https://www.youtube.com/watch?v=vhGBI2by3C8

אימון גופני לבנים

https://youtu.be/ml6cT4AZdqI

אימון גופני לבנים

https://youtu.be/rB4W4dE3DU0

עברית-

מאמר טיעון מכנסונים

היסטוריה- אנטישמיות מודרנית

מתמטיקה 

טכניון 

הקבצה א

הקבצה ב1

מיצוי

      מטלה בערבית  

   מדעים – רביה

אנגלית – מיצ"ב 

תרבות ישראל- רשות הרבים ורשות היחיד

 

                                                              

 

מערכת שעות לשכבת ח' 10.5-15.5

מערכת שעות לשכבת ח'

שעות

יום ראשון

10/05

יום שני

11/05

יום שלישי

12/05

יום רביעי

13/05

יום חמישי

14/05

יום שישי

15/05

10-11

מדעים ח7עם אמיר פאר

מדעים ח1,ח6,ח7 עם סוגוד

מדעים ח1 עם ליאנה

מדעים ח1,5,6,7 עם אורלי

ערבית ח3 עם נחמה

מתמטיקה ח11 עם כוכבית

חינוך גופניח4,ח6

בנות עם טליה

חינוך גופני בנות ח7 עם דנה

חינוך גופני בנים ח7 עם חיים

חינוך גופניח4,ח6 בנים עם עמית

תרבות ישראל ח8 עם עדי

היסטוריה ח5 עם חנית

 

עברית ח11 עם כוכבית

היסטוריה ח11 עם כוכבית

היסטוריה ח6 עם סבטה

 

מעגל יכול לכיתות ח1,2,3,4,5,8,9 עם מחנכי הכיתות

היסטוריה ח9 עם בת אל

מעגל יכול ח7 עם נחמה וחווה

ספרות ח6 עם רינת

עברית ח2 עם דקלה

עברית ח5 עם הגר

עברית ח1 עם מירי

עברית ח3 עם סיגלית

מתמטיקה ח11 עם כוכבית

ספרות ח2 עם יובל

ספרות ח5 עם שרית

ספרות ח1 עם רינת

ערבית ח10 עם איילת

עברית ח11 עם כוכבית

 

11-12

 

 

מדעים ח9 עם אורלי

ערבית ח2 עם אורטל

מתמטיקה ח11 עם כוכבית

חינוך גופני בנות ח2,ח3 עם טליה

חינוך גופני בנים  ח2,ח3 עם חיים

חינוך גופני בנים ח2,ח3 עם עמית

ערבית ח1 עם אורטל

תרבות ישראל ח5 עם מירי

תרבות ישראל ח10 עם עדי

היסטוריה ח8 עם חנית

 

עברית ח11 עם כוכבית

תנך ח7 עם שרית

תנך ח11 עם כוכבית

היסטוריה ח1 עם אורין

היסטוריה ח2 עם בת אל

עברית ח4 עם מירי

עברית ח8 עם הדר

עברית ח7 עם הגר

מתמטיקה ח11 עם כוכבית

ספרות ח4 עם רינת

ספרות ח7 עם שרית

ערבית ח8 עם  ראדה

ערבית ח8 עם עומרי

תרבות ישראל ח3 עם אורנה

עברית ח11 עם כוכבית

 

12-13

מדעים ח8,ח10 עם סוגוד

מדעים ח4 עם אורלי

מדעים ח8 עם מירב

אמנות ח11 נינה

חינוך גופני בנות ח10 יסמין

חינוך גופני בנים ח10 עם עמית

ספרות ח9 עם יוליה

עברית ח6 עם הדר

ערבית ח7 עם נחמה

תרבות ישראל ח4 עם מירי

אנגלית ח1 עד ח5 עפי קבוצות הלימוד

מתמטיקה ח6 עד ח10 עפי קבוצות הלימוד

היסטוריה ח4 עם אורין

היסטוריה ח7 עם סבטה

היסטוריה ח3 עם בת אל

עברית ח10 עם סיגלית

עברית ח9 עם הגר

תנך ח6 עם שרית

אמנות ח11 עם נינה

מדעים ח2,3,9 עם סוגוד

מדעים ח2,3,9 עם אמיר

מעגל יכול ח6 עם סיוון

ערבית ח5 עם מירי

תנך ח10 עם ליטל

 

 

13-14

אנגלית ח1 עד ח5 עפי הקבצות לימוד

ח10 מדעים עם ליאנה

גיאוגרפיה ח2,ח3 עם רונה

 

חינוך גופני בנים ח9 עם עמית

תנך ח4 עם ליטל

מתמטיקהח1 עד ח5 עפי קבוצות הלימוד

אנגלית ח6 עד ח10 עפי קבוצות הלימוד

פיסיקה טכניון ח2 עם סמדר שביט

גיאוגרפיה ח4 עם רונה

תרבות ישראל ח7 עם מירי

 

14-15

מתמטיקה ח6 עד ח10 עפי הקבצות לימוד

ספרות ח3 עם יוליה

היסטוריה ח10 עם סבטה

תנך ח3 עם ליטל

תנך ח1 עם אתי

תנך ח5 עם שרית

תנך ח8 עם סמדר

תרבות ישראל ח6 עם מירי

 

אמנות ח1 עם ברזילי נופר

מחשבים ח3 טכניון עם קובי

מנהיגות ותקשורת ח8 עם אורית ועדי

ספרות ח10 עם רינת

תיאטרון ח1 עם סיוון

תיאטרון ח1 עם כנרת

תרבות ישראל ח9 עם מירי

גיאוגרפיה ח6 עם אסתי

מדעים ח3 סנדי

מדעים ח2 נירית

ספרות ח8 יוליה

ערבית ח9 מירי

תרבות ישראל ח1 עם אורנה

 

 

15-16

אנגלית ח6 עד ח10 עפי הקבצות לימוד

מתמטיקה ח1 עד ח5 עפי הקבצות לימוד

מעגל יכול ח11 עם כוכבית

תנך ח2 עם אתי

תנך ח9 עם סמדר

מעגל יכול ח11 עם כוכבית

העשרה ח2,ח3 טכניון עם נירית

מעגל יכול ח11 עם כוכבית

עיצוב ח1 עם אנה

פיסיקה ח3 טכניון עם סמדר

תיאטרון ח5 עם סמדר

תיאטרון ח5 עם כנרת

תרבות ישראל ח2 עם אורנה

מעגל יכול ח11 עם כוכבית

גיאוגרפיה ח9 עם רונה

מחשבים ח2 טכניון עם קובי

מעגל יכול ח11 עם כוכבית

 

16-17

 

 

חינוך גופני ח1,5,8 בנות עם טליה

חינוך גופני בנות ח1,5,8 בנות עם יסמין

חינוך גופני בנים ח1,5,8 עם שי

 

 

שילוב עם יובל

שילוב עם יובל

 

17-18

 

שילוב עם יובל

שילוב ח4 עם שקד

חינוך גופני ח1,5,8 בנות עם דנה

מדעים ח5,6 עם סנדי

 

 

 

18-19

 

 

 

 

מנהיגות ותקשורת ח10 איילת ואלינור

חינוך גופני ח9 בנות עם דנה