מערכת שכבה ט

שעות השיעורים בבית הספר:

שיעור שעות
1 8:30-9:00
2 9:00-10:30
3 11:00-12:30
4 12:45-13:30

 

שעות השיעורים מקוונים:

שיעור

שעות
1  
2 9:00-9:45
3 11:00-11:45
4 12:45-13:30
5 14:00-14:45
6 15:00-15:45

ימי הלימוד עפ"י שכבות:

 

יום ראשון יום שני יום שלישי יום רביעי יום חמישי
שכבת ז שכבת ז שכבת ח שכבת ח שכבת ט
  ט6,7 ט1,2,3,5 ט4,8,9  

 

מערכת שעות ט 15.6-19.6

מערכת שעות לכיתה ט/1
שעה יום א יום ב יום ג יום ד יום ה יום ו
0            
1         ​מעגל יכול
הגר
 
2     ​הסטוריה
בת אל
  ​מתמטיקה ב1
שירלי
 
3 ​ערבית
מונא
  ​תושב"ע
אורנה
​שלח ידה"א
גבי
​עברית
הגר
 
4   ​תיאטרון
סיוון, כנרת
​אמנות
נופר
  ​ספרות
יובל
 
5       ​אזרחות
בת אל
   
             
             
מערכת שעות לכיתה ט/2
שעה יום א יום ב יום ג יום ד יום ה יום ו
0            
1         ​מעגל יכול
איילת
 
2 ​פיסיקה טל"מ
סמדר
​ערבית
מונא
​אזרחות
לימור
  ​מתמטיקה טל"מ
סופיה
 
3 ​תושב"ע
לימור
  ​ספרות
רינת

סבטה
​עברית
דקלה
 
4     ​שלח ידה"א
גבי
  ​מדעים טלם
נירית
 
             
             
מערכת שעות לכיתה ט/3
שעה יום א יום ב יום ג יום ד יום ה יום ו
0            
1         ​מעגל יכול
ענבר
 
2 ​תושב"ע
לימור
פיסיקה – סמדר ​עברית
דקלה
  ​שלח ידה"א
עידן
 
3     ​ספרות
שרית
​ערבית
מירי
​מתמטיקה טל"מ
סופיה
 
4 ​אזרחות
לימור
    ​הסטוריה
סבטה
​מדעים טלם
ענבר
 
             
             
מערכת שעות לכיתה ט/4
שעה יום א יום ב יום ג יום ד יום ה יום ו
0            
1         ​מעגל יכול
לימור
 
2       ​אזרחות
לימור
​מתמטיקה
יהודית
 
3 ​מחשבים
רונה
​חנ"ג בנות
טליה
​חנ"ג בנים
עמית
​מדעים א2
עירית
​עברית
הדר
​גאוגרפיה
רונה
 
4   ​תושב"ע
לימור
    ​אנגלית
יבגניה
 
             
             
מערכת שעות לכיתה ט/5
שעה יום א יום ב יום ג יום ד יום ה יום ו
0            
1         ​מעגל יכול
שגית
 
2     ​ערבית
מירי
​חנ"ג בנות
טליה
​חנ"ג בנים
שי
​מתמטיקה
שגית
 
3 ​עברית
דקלה
  ​שלח ידה"א
עידן
  ​הסטוריה
אורין
 
4   ​ספרות
רינת
    ​תיאטרון
סיוון
 
             
             
מערכת שעות לכיתה ט/6
שעה יום א יום ב יום ג יום ד יום ה יום ו
0            
1         ​מעגל יכול
אילנה
 
2   ​אזרחות
לימור
    ​מתמטיקה
עידו
 
3   ​שלח ידה"א
עידן
​מעגל יכול
אילנה
​מתמטיקה
קטיה
​מדעים
עירית
 
4 ​גאוגרפיה
רונה
      ​חנ"ג בנות
אילנה
 
5       ​עברית
הדר
   
             
             
מערכת שעות לכיתה ט/7
שעה יום א יום ב יום ג יום ד יום ה יום ו
0            
1         ​מעגל יכול
חיים
 
2 ​עברית
דקלה
​הסטוריה
אורין
  ​ערבית
מירי
​מתמטיקה
אילנית
 
3   ​מדעים
ענבר
​גאוגרפיה
רונה
​פיסיקה
ענבר
  ​ספרות
רינת
 
4   ​פיזיולוגיה
חיים
  ​חנ"ג בנות
אילנה
​חנ"ג בנים
חיים
​אנגלית
עינבל
 
             
             
מערכת שעות לכיתה ט/8
שעה יום א יום ב יום ג יום ד יום ה יום ו
0            
1         ​מעגל יכול
אורית
 
2     ​מנהיגות
אורית
​אזרחות
בת אל
​מתמטיקה
אורית
 
3   ​ערבית 2
עומרי
  ​תקשורת
אלינור
​עברית
סיגלית
 
4 ​ספרות
שרית
​חנ"ג בנות
דנה
​חנ"ג בנים
עמית
  ​מדעים
שרית
​אנגלית
מרינה
 
             
             
מערכת שעות לכיתה ט/9
שעה יום א יום ב יום ג יום ד יום ה יום ו
0            
1         ​מעגל יכול
דנה
 
2 ​חנ"ג בנות
דנה
​חנ"ג בנים
עמית
  ​פיזיולוגיה
חיים
​שלח ידה"א
אלי
​מתמטיקה
חווה
 
3 ​ספרות
רינת
    ​תושב"ע
אורנה
​עברית
הדר
 
4     ​ערבית
עומרי
  ​חנ"ג בנות
דנה
 
             
             
מערכת שעות לכיתה ט/10
שעה יום א יום ב יום ג יום ד יום ה יום ו
0            
1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            
10            
11            
             
             
מערכת שעות לכיתה ט 21
שעה יום א יום ב יום ג יום ד יום ה יום ו
0            
1     ​מעגל יכול
הגר
     
2     ​תושב"ע
אורנה
  ​עברית
הגר
 
3 ​ערבית
מונא
  ​הסטוריה
בת אל
​שלח ידה"א
גבי
​מתמטיקה ב1
שירלי
 
4   ​תיאטרון
סיוון, כנרת
​עיצוב
אנה
  ​מדעים א1
שרית
 
5       ​אזרחות
בת אל
   
             
             
מערכת שעות לכיתה ט 22
שעה יום א יום ב יום ג יום ד יום ה יום ו
0            
1     ​מעגל יכול
איילת
     
2   ​ערבית
מונא
​ספרות
רינת
  ​עברית
דקלה
 
3 ​תושב"ע
לימור
  ​אזרחות
לימור

סבטה
​מתמטיקה
איילת
 
4     ​שלח ידה"א
גבי
  ​מדעים
סוג'וד
 
             
             
מערכת שעות לכיתה ט 23
שעה יום א יום ב יום ג יום ד יום ה יום ו
0            
1     ​מעגל יכול
ענבר
     
2 ​תושב"ע
לימור
  ​ספרות
שרית
  ​מתמטיקה
איילת
 
3     ​עברית
דקלה
​ערבית
מירי
​שלח ידה"א
עידן
 
4 ​אזרחות
לימור
    ​הסטוריה
סבטה
​מדעים
אמיר
 
             
             
מערכת שעות לכיתה ט 24
שעה יום א יום ב יום ג יום ד יום ה יום ו
0            
1       ​מעגל יכול
לימור
   
2       ​עברית
הדר
​גאוגרפיה
רונה
 
3 ​מחשבים
רונה
​חנ"ג בנות
טליה
​חנ"ג בנים
עמית
​מדעים א2
עירית
​אזרחות
לימור
​מתמטיקה
יהודית
 
4   ​תושב"ע
לימור
    ​אנגלית
יבגניה
 
             
             
מערכת שעות לכיתה ט 25
שעה יום א יום ב יום ג יום ד יום ה יום ו
0            
1     ​מעגל יכול
שגית
     
2     ​שלח ידה"א
עידן
​חנ"ג בנות
טליה
​חנ"ג בנים
שי
​הסטוריה
אורין
 
3 ​עברית
דקלה
  ​ערבית
מירי
  ​מתמטיקה
שגית
 
4   ​ספרות
רינת
    ​תיאטרון
כנרת
 
             
             
מערכת שעות לכיתה ט 26
שעה יום א יום ב יום ג יום ד יום ה יום ו
0            
1   ​מעגל יכול
אילנה
    ​מעגל יכול
אילנה
 
2   ​שלח ידה"א
עידן
    ​מדעים
עירית
 
3   ​אזרחות
לימור
​מעגל יכול
אילנה
​מתמטיקה
קטיה
​מתמטיקה
עידו
 
4 ​גאוגרפיה
רונה
      ​חנ"ג בנים
טליה
 
5       ​עברית
הדר
   
             
             
מערכת שעות לכיתה ט 27
שעה יום א יום ב יום ג יום ד יום ה יום ו
0            
1   ​מעגל יכול
חיים
       
2 ​עברית
דקלה
​מדעים
ענבר
  ​ערבית
מירי
​ספרות
רינת
 
3   ​הסטוריה
אורין
​גאוגרפיה
רונה
​פיסיקה
ענבר
  ​מתמטיקה
אילנית
 
4   ​פיזיולוגיה
חיים
  ​חנ"ג בנות
אילנה
​חנ"ג בנים
חיים
​אנגלית
יסמין
 
             
             
מערכת שעות לכיתה ט 28
שעה יום א יום ב יום ג יום ד יום ה יום ו
0            
1       ​מעגל יכול
אורית
   
2     ​מנהיגות
אורית
​תקשורת
אלינור
​עברית
סיגלית
 
3   ​ערבית 2
עומרי
  ​אזרחות
בת אל
​מתמטיקה
אורית
 
4 ​ספרות
שרית
​חנ"ג בנות
דנה
​חנ"ג בנים
עמית
  ​מדעים
שרית
​אנגלית
אילונה
 
             
             
מערכת שעות לכיתה ט 29
שעה יום א יום ב יום ג יום ד יום ה יום ו
0            
1       ​מעגל יכול
דנה
   
2 ​חנ"ג בנות
דנה
​חנ"ג בנים
עמית
  ​פיזיולוגיה
חיים
​תושב"ע
אורנה
​עברית
הדר
 
3 ​ספרות
רינת
    ​שלח ידה"א
אלי
​מתמטיקה
חווה
 
4     ​ערבית
עומרי
  ​חנ"ג בנים
שי
 

מערכת שעות לשכבת ט'

מערכת שעות לשכבת ט'

יום שלישי 9/6

יום רביעי  10/6

יום חמישי  11/6

יום שישי  12/6

חלומות שצריך לצעוק

https://youtu.be/yl-Izem3kfs

      

מיינדפולנס-

https://youtu.be/nGZD2cqlAtA

חשיבה חיובית-

https://www.youtube.com/watch?v=vhGBI2by3C8

אימון גופני לבנים

https://youtu.be/ml6cT4AZdqI

אימון גופני לבנים

https://youtu.be/rB4W4dE3DU0

       עברית-

מטלת כתיבה

היסטוריה –  ציונות

מתמטיקה

טכניון

הקבצה א

הקבצה ב1

מיצוי

ערבית –מטלה בנושא מודעות

מדעים- המשימה תישלח על ידי המורים לקבוצות הכיתתיות

אנגלית- המשימה תישלח על ידי המורים לקבוצות הכיתתיות

      אזרחות –מבקר המדינה

 

 

מערכת שעות לשכבת ט' 10.5-15.5

מערכת שעות לשכבת ט'

שעות

יום ראשון

10/05

 

יום שני

11/05

יום שלישי

12/05

 

יום רביעי

13/05

יום חמישי

14/05

יום שישי

15/05

10-11

אנגלית ט6 עד ט9 עפי קבוצות לימוד

מדעים ט3,ט4 א2 עם עירית

מדעים טכניון ט3 עם ענבר

מדעים טכניון ט2 עם נירית

שילוב ט2 עם נעמי

אסטרטגיות למידה ט5 נעמי

ספרות ט3 עם שרית

ספרות ט1 עם יובל

ספרות ט2 עם רינת

 

מעגל יכול ט1 עד ט8 עם מחנכי הכיתות

אזרחות עם לימור גרינברג

ערבית ט1  עם מונא

ערבית ט3 עם מירי

ערבית ט8 עם עומרי

 

אזרחות ט6 עם לימור

נעמי שילוב ט3,ט5

היסטוריה ט5 עם אורין

היסטוריה ט9 עם בת אל

היסטוריה ט3 עם סבטה

עברית ט4 עם הדר

עברית ט1 עם הגר

 

11-12

אסטרגיות למידה נעמי ט1,ט4

מדעים ט7 עם ענבר מרום

מדעים ט6,7 עם עיריית

מדעים ט2,9 א1 עם סוגוד

עברית ט8 עם סיגלית

אזרחות ט4 עם לימור

שילוב ט6 עם נעמי

גיאוגרפיה ט6 עם רונה

 

חינוך גופני בנים ט9 עם שי

ספרות ט5 עם רינת

ספרות ט8 עם שרית

אזרחות ט1 עם בת אל

אזרחות ט9 עם לימור

אזרחות ט3 עם לימור

גיאוגרפיה ט4 עם רונה

עברית ט7 עם דקלה

ערבית ט5 עם מירי

ערבית ט9 עם עומרי

ערבית ט2 עם מונא

היסטוריה ט1 עם בת אל

היסטוריה ט2 עם סבטה

שילוב ט1 עם נעמי

היסטוריה ט7 עם אורין

עברית ט6 עם הדר

עברית ט3 עם דקלה

 

12-13

גיאוגרפיה ט7 עם רונה

מדעים ט1,ט9 עם עירית

מדעים ט5,8 עם שרית

מדעים ט1,2,9 עם אמיר

 

העשרה ט2,ט3 טכניון עם ענבר

ספרות ט7 עם רינת

עברית ט2 עם דקלה

ערבית ט7 עם מירי

שילוב ט7 עם נעמי

שילוב ט8 עם נעמי

היסטוריה ט8 עם בת אל

עברית ט5 עם דקלה

עברית ט9 עם הדר

 

13-14

מדעים ט5,ט8 עם סוגוד

מעגל יכול ט9 עם דנה

 

גיאוגרפיה ט2,3 עם אסתי זמיר

חינוך גופני בנות ט7 עם אילנה

חינוך גופני בנים ט7 עם חיים

אזרחות ט8 עם בת אל

חינוך גופני בנות ט2,3 עם טליה

חינוך גופני בנים ט2 עם עמית

חינוך גופני בנים ט3 עם חיים

ספרות ט9 עם רינת

 

אזרחות ט5 עם לימור

שילוב ט5 עם נעמי

אנגלית ט6 עד ט9 עפי קבוצות לימוד

מתמטיקה ט1 עד ט9 עפי קבוצות הלימוד

 

14-15

אנגלית ט1 עד ט5 עפי קבוצות הלימוד

 

אזרחות ט7 עם לימור

נעמי שילוב ט9

חינוך גופני בנות ט1 עם אילנה

חינוך גופני בנים ט1,8 עם עמית

מחשבים ט3,8 עם  רונה

 

15-16

מדעים ט5,8 א1 עם אמיר

מדעים ט1,9 עם שרית

מתמטיקה ט1 עד ט9 עפי קבוצות הלימוד

אנגלית ט1 עד ט5 עפי קבוצות הלימוד

מחשבים ט2 עם קובי שביד

פיסיקה ט3,8 עם ענבר

פיסיקה ט1,2,5,9 עם נירית

 

16-17

תיאטרון ט5 עם סיוון

תיאטרון ט5 עם כנרת

מדעים ט3,4 עם אמיר

פיסיקה ט3 טכניון עם סמדר שביט

 

מחשבים ט2 עם קובי שביד

פיסיקה ט7 עם ענבר

 

17-18

תיאטרון ט1 סיוון

תיאטרון ט1 כנרת

פיסיקה ט2 טכניון עם סמדר שביט

 

 

חינוך גופני בנות ט4,6עם אילנה

חינוך גופני בנות ט5 עם דנה

חינוך גופני בנים  ט4,5,6 עם שי

חינוך גופני בנים ט4,5,6 עם עמית

 

חינוך גופני בנות ט9 עם דנה

 

 

18-19

מדעים ט6,7 שרית ומירב

עיצוב ט1 עם אנה

 

 

חינוך גופני בנות ט8 עם דנה

 

מנהיגות ותקשורת ט8 עם אורית ואלינור

 

19-20

 

מתמטיקה ב1 עם המורה שירלי