מערכת שכבה יא

מערכת שעות

מערכת שעות

 

יום ראשון

14.6.20

 

יום שני

15.6.20

יום שלישי

16.6.20

יום רביעי

17.6.20

יום חמישי

18.6.20

08:30-09:15

מבחנים במתמ'

מבחנים במתמ'

     

09:25-10:10

מבחנים במתמ'

מבחנים במתמ'

     

10:30-11:15

מבחנים במתמ'

מתכונת מקוונת מתמ' י"א 3

     

11:20-12:05

מבחנים במתמ'

תנ"ך י"א 6

לשון י"א 5,7

     

12:20-13:05

מבחנים במתמ'

12:00 מתכונת מקוונת מתמ' י"א 2

תנ"ך י"א 4,5,7,8,11,13

לשון י"א 6

     

13:10-13:55

מבחנים במתמ'

תנ"ך י"א 9,10,12,1,2

     

14:05-14:45

תנ"ך י"א 12,10,9,1

לשון י"א 4,8,9,10,12,13

     

14:50-15:35

תנ"ך י"א 11,13,12, 8,4,5

לשון י"א 1,2,3

     

15:40-16:25

תנ"ך י"א 6,7

תנ"ך י"א 7

היסטוריה י"א 3

     

16:30-17:15

תנ"ך י"א 7

תנ"ך י"א 7

     

 

 

מערכת שעות 7-11.6

מערכת שעות 

 

יום ראשון

7.6.20

 

יום שני

8.6.20

יום שלישי

9.6.20

יום רביעי

10.6.20

יום חמישי

11.6.20

09:00-10:00

     

כימיה בחירה ב

תוכנה יגאל י"א 8-6

תוכנה מריאלה י"א 7-6

כימיה בחירה ב

10:30-11:30

מתמטיקה י"א 13-4

הקב' של אבירם תתחיל בשעה 11:00

מתמטיקה י"א 13-4

מתמטיקה י"א 13-4

כימיה בחירה ב

תנ"ך י"א 1,2

תוכנה יגאל י"א 8-6

תוכנה מריאלה י"א 7-6

כימיה בחירה ב

תנ"ך י"א 12

12:00-13:00

מתמטיקה י"א 13-4

מתמטיקה י"א 13-4

מתמטיקה י"א 13-4

כימיה בחירה א

מתמ' – תמר + גילה + יקיר

תוכנה מריאלה י"א 5

כימיה בחירה א

מתמ' – תמר + גילה + יקיר+רונית

14:00-15:00

תנ"ך י"א 9,8,2,1,13

חינוך י"א 3,4,5,6,7,10,11,12

מתמטיקה י"א 3,2,1

תוכנה יגאל+מריאלה (י"א 7,6,8)

כימיה 

מתמטיקה י"א 1

כימיה בחירה א

מתמטיקה י"א 1,3-2

תנ"ך י"א 8,9,13

תורת חשמל – עופר

תוכנה מריאלה י"א 7-6

 

תוכנה מריאלה י"א 5

כימיה בחירה א

מתמטיקה י"א 1,3-2

תנ"ך י"א 7,10,11

15:30-16:30

חינוך י"א 1,2,8,9,13

חשמל י"א – עופר

מתמטיקה י"א 3,2,1

תוכנה יגאל+מריאלה (י"א 8,7,6)

כימיה 

מתמטיקה י"א 3,2,1

תנ"ך י"א 5,4

תוכנה מריאלה י"א 7-6

תוכנה יגאל י"א 8-6

תנ"ך י"א 12,6

תורת חשמל – עופר

17:00-18:00

 

תוכנה י"א 5

מתמטיקה י"א 3,2

תוכנה מריאלה י"א 5

תוכנה יגאל י"א 8-6

 

19:00-20:00

לשון י"א 9

תוכנה י"א 5

 

תוכנה מריאלה י"א 5

 

 

 

מערכת שעות לימים רביעי – 3.6.20 ולחמישי – 4.6.20

מערכת שעות לימים רביעי – 3.6.20 ולחמישי – 4.6.20

 

יום רביעי

3.6.20

יום חמישי

4.6.20

09:00-10:00

מתמטיקה י"א 13-4

לשון י"א 11,6

10:30-11:30

מתמטיקה י"א 13-4

לשון י"א 13,5,2,1

12:00-13:00

לשון י"א 9,7

תנ"ך י"א 13

לשון י"א 12,10,4,3

מתמטיקה י"א 2,1

14:00-15:00

תנ"ך י"א 9,8,2,1

לשון י"א 8

תנ"ך י"א 11,10,7,6,5

היסטוריה י"א 3

15:30-16:30

 

תנ"ך י"א 12,4

 

מועדי מתכונות יא

להלן מועדי מתכונות לשכבת י"א:

ג"ג מפמ"ר  כימיה פיזיולוגיה מסכם אנגלית פיזיקה ביולוגיה מתמטיקה מדעי המחשב לשון תנ"ך
14.5 17.5 20.5 24.5 27.5 1.6 7.6 11.6 14.6 17.6

החל מה- 21.6 בחינות בגרות
בהצלחה?

מערכת כיתות י"א 05.05.2020 – 14.05.2020

יום ג' 05.05

יום ד' 06.05

יום ה' 07.05

יום א' 10.05

יום ב' 11.05

יום ד' 13.05

יום ה' 14.05

 

י"א 4

קבוצה 1 – חדר 46

09:00 – 11:00 – לשון – תמי

11:15 – 13:15 – תנ"ך – גלית קבוצה 2 – חדר 31

09:00 – 11:00 – תנ"ך – גלית

11:15 – 13:15 – לשון – תמי

י"א 5

קבוצה 1 – חדר 51

08:30 – 10:30 – לשון – תמי

10:45 – 12:45 – תנ"ך – עופרה

קבוצה 2 – חדר 52

08:30 – 10:30 – תנ"ך – עופרה

10:45 – 12:45 – לשון – תמי

י"א 1

קבוצה 1 – חדר 12

09:00 – 11:00 – תנ"ך – גלית

11:15– 13:15 – לשון – מירב

קבוצה 2 – חדר 57

09:00 – 11:00  – לשון – מירב

11:15 – 13:15 – תנ"ך – גלית

י"א 1

קבוצה 1 – חדר 12

09:00 – 10:30 – לשון – מירב

10:45 – 12:15 – תנ"ך –  גלית

קבוצה 2 – חדר 57

09:00 – 10:30 – תנ"ך – גלית

10:45 – 12:15 – לשון – מירב

י"א 5

קבוצה 1 – חדר 51

08:30 – 10:00 – לשון – תמי

10:15 – 11:45 – תנ"ך – עופרה

קבוצה 2 – חדר 52

08:30 – 10:00 – לשון – תמי

10:15 – 11:45 – תנ"ך – עופרה

י"א 4

קבוצה 1 – חדר 46

09:00 – 10:30 – תנ" – גלית

10:45 – 12:15לשון – תמי

קבוצה 2 – חדר 31

09:00 – 10:30 – לשון – תמי

10:45 – 12:15תנ"ך – גלית

י"א 1 + י"א 13/12

מבחן מקוון בגאוגרפיה

 

י"א 9

קבוצה 1 – חדר 28

09:00 – 11:00 – לשון – מיכל

11:15 – 13:15 – תנ"ך – עדי

קבוצה 2 – חדר 22

09:00 – 11:00 – תנ"ך – עדי

11:15 – 13:15 – לשון – מיכל

י"א 6

קבוצה 1 – חדר 15

08:45 – 10:45 – לשון – מירב

11:00 – 13:00 – תנ"ך – גלית

קבוצה 2 – חדר 53

08:45 – 10:45 – תנ"ך – גלית

11:00 – 13:00 – לשון – מירב

י"א 2

תנ"ך – עופרה – חדר 14

09:00 – 10:15

10:30 – 12:00

י"א 2

חדר 14

10:00 – 12:00 תיירות – כרמית

12:00 – 13:30 לשון – דורית

 

י"א 6

קבוצה 1 – חדר 15

08:30-10:00 – לשון – מירב

10:15 – 11:45 – תנ"ך – גלית

13:30-12:00 – מתמ' – גילה

קבוצה 2 – חדר 53

08:30 – 10:00 – תנ"ך – גלית

10:15-11:45 – לשון – מירב

 

 

 

י"א 7

קבוצה 1 – חדר 19

08:30 – 10:00 – לשון – מירב

10:15 – 11:45 – תנ"ך – רחלי

קבוצה 2 – חדר 23

08:30 – 10:00 – תנ"ך – רחלי

10:15 – 11:45 – לשון – מירב

י"א 2 חדר 14

11:00-09:30 – תנ"ך – עופרה

13:00-11:15 – מתמ' – אבירם

 

י"א 10

קבוצה 1 – חדר 47

08:30 – 10:30 – לשון – דורית

10:45 – 12:45 – תנ"ך – בראל

קבוצה 2 – חדר 41

08:30 – 10:30 – תנ"ך – בראל

10:45 – 12:45 – לשון – דורית

י"א 8

קבוצה 1 – חדר 18

09:00 – 11:00 – לשון – רעי

11:15 – 13:15 – תנ"ך – בראל

קבוצה 2 – חדר 54

09:00 – 11:00 – תנ"ך – בראל

11:15 – 13:15 – לשון – רעי

י"א 3

היסטוריה – עומרי

09:00 – 12:00 – חדר 49

י"א 3

חדר 49

09:00 – 12:00 – אנגלית – הדס

12:15 – 13:45 מתמ' – אבירם

י"א 9

קבוצה 1 – חדר 28

09:00 – 10:30 – עדי – תנ"ך

10:15 – 11:45 – מיכל – לשון

קבוצה 2 – חדר 22

09:00 – 10:30 – מיכל – לשון

10:45 – 12:15 – עדי – תנ"ך

י"א 11

קבוצה 1 – חדר 48

08:30 – 10:00 – לשון – נאוה

10:15 – 11:45 – תנ"ך – עדי

קבוצה 2 – חדר 55

08:30 – 10:00 – תנ"ך – עדי

10:15 – 11:45 – לשון – נאוה

י"א 3

מבחן מקוון בגאוגרפיה

 

י"א 12

קבוצה 1 – ז' 8

08:30 – 10:30 – לשון – מירב

10:45 – 12:45 – תנ"ך –  רחלי

קבוצה 2 – ז' 9

08:30 – 10:30 – תנ"ך – רחלי

10:45 – 12:45 – לשון – מירב

י"א 11

לשון – נאוה

קבוצה 1 – חדר 48

08:30 – 11:30

קבוצה 2 – חדר 55

12:00 – 15:00

 

י"א 12

קבוצה 1 – חדר 42

12:00-10:00 גאוגרפיה – אסתי

 

י"א 13

קבוצה 1 – חדר 13

14:30-12:30 גאוגרפיה – אסתי

 

י"א 10

קבוצה 1 – חדר 47

08:30 – 10:00 – תנ"ך – בראל

10:15 – 11:45 – לשון – דורית

קבוצה 2 – חדר 41

08:30 – 10:00 – לשון – דורית

10:15 – 11:45 – תנ"ך– בראל

 

קבוצה 1 – חדר 47

13:30-12:00מתמ' – תמר

י"א 8

קבוצה 1 – חדר 18

09:00 – 10:30 – תנ"ך – בראל

10:45 – 12:15 – לשון – רעי

קבוצה 2 – חדר 54

09:00 – 10:30 – לשון – רעי

10:45 – 12:15 – תנ"ך – בראל

 

14:00-12:30- מתמ'  גילה

 

 

בחירה א' – מקוון

הנדסת תכנה יא5, יא68

10:30 – 11:30

בחירה א' – מקוון

הנדסת תכנה יא5, יא68

 

10:30 – 11:30

בחירה א' – מקוון

הנדסת תכנה יא5, יא68

10:30 – 11:30

 

מתמ' – מקוון

12:00 – 13:00

מתמ' – מקוון

12:00 – 13:00

מתמ' – מקוון

12:00 – 13:00

 

אנגלית – מקוון

14:00 – 15:00

אנגלית – מקוון

14:00 – 15:00

אנגלית – מקוון

14:00 – 15:00

 

י"א 13

קבוצה 1 – חדר 13

08:30 – 10:30 – לשון – נאוה

10:45 – 12:45 – תנ"ך – חנה

קבוצה 2 – חדר 43

08:30 – 10:30 – תנ"ך – חנה

10:45 – 12:45 – לשון – נאוה

 

י"א 1

קבוצה 1 – חדר 12

09:00 – 10:30 – מתמ' – גילה

10:45 – 12:15 – מתמ' – נמרוד

קבוצה 2 – חדר 57

09:00 – 10:30 – מתמ'-  נמרוד

10:45 – 12:15 – מתמ' – גילה

 

 

גאוגרפיה – מקוון בשעה 17:00

בחירה ב' – מקוון

15:30 – 16:30

בחירה ב' – מקוון

15:30 – 16:30

י"א 12

קבוצה 1 – חדר ז8

09:00 – 10:30 – לשון – מירב

10:45 – 12:15 – תנ"ך – רחלי

קבוצה 2 – חדר ז9

09:00 – 10:30 – תנ"ך – רחלי

10:45 – 12:15 – לשון – מירב

 

 

י"א 1

קבוצה 1 – חדר 12

09:00 – 10:30 – מתמ' – גילה

10:45 – 12:15 – גאוגרפיה –  אסתי

קבוצה 2 – חדר 57

09:00 – 10:30 – גאוגרפיה – אסתי

10:45 – 12:15 – מתמ' – נמרוד

 

 

מקוון:

15:30 – אנגלית

בחירה ב' – מקוון

15:30 – 16:30

 

 

הנדסת תכנה יא67

17:00-18:00

 

י"א 2,1 – אנגלית – מקוון

15:30

מקוון:

*מתמ' – גילה – 17:00

*מתמ' – אירנה – 17:00

 

הנדסת תכנה יא67

18:30-19:30

 

 

 

אנגלית – שרון 17:00 נוסף

הנדסת תכנה יא67

18:30-19:30

 

י"א 13

קבוצה 1 – חדר 13

09:00 – 10:30 – לשון – נאוה

10:45 – 12:15 – תנ"ך – חנה

קבוצה 2 – חדר 43

09:00 – 10:30 – תנ"ך – חנה

10:45 – 12:15– לשון – נאוה

14:00-12:30 – מתמ' – רונית

 

 

מקוון:

*מתמ' – אבירם – 17:00

*מתמ' – אירנה – 17:00

*מתמ' סופיה – 17:00

 

י"א 2

לשון – דורית

13:00 – 15:00 – חדר 16

י"א 3

אנגלית – הדס

09:00 – 12:00 – חדר 49

י"א 1

קבוצה 1 – חדר 12

09:00 – 10:30 – גאוגרפיה – אסתי

10:45 – 12:15 – מתמ' – גילה

קבוצה 2 – חדר 57

09:00 – 10:30 – מתמ'-  נמרוד

10:45 – 12:15 – גאוגרפיה – אסתי

 

י"א 3

אנגלית – הדס

09:00 – 12:00 – חדר 49

 

י"א 2,1

15:30 – מקוון אנגלית

 

י"א 3

היסטוריה – עומרי

09:00 – 12:00 – חדר 49

י"א 2

תיירות – כרמית

12:00 – – חדר 14

י"א 3

היסטוריה – עומרי

09:00 – 12:00 – חדר 49

 

 

 אנגלית מואץ – ברכה 16:00

 

 מערכת כיתות י"א 05.05.2020 – 14.05.2020

בכל יום בשעה 19:00 קורסי ליבם