מערכת שכבה יב

מערכת שעות

מערכת שעות

 

יום ראשון

14.6.20

 

יום שני

15.6.20

יום שלישי

16.6.20

יום רביעי

17.6.20

יום חמישי

18.6.20

08:30-09:15

         

09:25-10:10

         

10:30-11:15

         

11:20-12:05

         

12:20-13:05

 

אזרחות י"ב 4,8

     

13:10-13:55

 

אזרחות י"ב 6,9,10,11

     

14:05-14:45

 

אזרחות י"ב 5

     

14:50-15:35

         

15:40-16:25

         

16:30-17:15

         

 

 

מערכת שעות 7-11.6

מערכת שעות 

 

יום ראשון

7.6.20

 

יום שני 

8.6.20

יום שלישי

9.6.20

יום רביעי

10.6.20

יום חמישי

11.6.20

09:00-10:00

פיזיקה בתאום עם ולדימיר

פיזיקה מתכונת

המרת אנרגיה 

   

10:30-11:30

פיזיקה בתאום עם ולדימיר

אזרחות י"ב 4,7,8,10,11

ספרות י"ב 2

פיזיקה מתכונת

המרת אנרגיה – סימון מאור

 

אזרחות י"ב 4,8

12:00-13:00

אזרחות י"ב 6

ניהול מלונאי י"ב 2

תנ"ך י"ב 3

אזרחות י"ב 6,9

ספרות י"ב 2

פיזיקה מתכונת

אזרחות י"ב 5,7,10,11

ספרות י"ב 2

ביולוגיה

אזרחות י"ב 10

ניהול מלונאי י"ב 2

ניהול מלונאי י"ב 2

אזרחות י"ב 6,9,10,11

14:00-15:00

ספרות י"ב 2,1

מתמטיקה 5-4 יח"ל

ניהול מלונאי י"ב 2

ניהול מלונאי י"ב 2 

המרת אנרגיה – עמי דרורי

ביולוגיה

אזרחות י"ב 10

 

15:30-16:30

   

המרת אנרגיה – עמי דרורי

   

 

 

מערכת שעות לימים רביעי – 3.6.20 ולחמישי – 4.6.20

מערכת שעות לימים רביעי – 3.6.20 ולחמישי – 4.6.20

 

יום רביעי

3.6.20

יום חמישי

4.6.20

10:30-11:30

 

אזרחות י"ב 4,7,8,10,11

12:00-13:00

מתמטיקה 5-4 יח"ל

תנ"ך י"ב 3

אזרחות י"ב 6,9

14:00-15:00

ספרות י"ב 2,1

15:00 – פיזיקה מבחן מקוון

 

מועדי מתכונות יב

להלן מועדי מתכונות לשכבת י"ב:

קורס ג״ג מקוון סוציולוגיה מקוון ערבית מקוון מדעי הבריאות מקוון אנגלית מתמטיקה ביולוגיה פיזיקה אזרחות ספרות יב1,2 תנך יב3
14.5 15.5 18.5 20.5 25.5 31.5 4.6 8.6 16.6 16.6 16.6

החל מה- 21.6 בחינות בגרות
בהצלחה?

 

מערכת כיתות י"ב 05.05.2020 – 14.05.2020

יום ג' 05.05

יום ד' 06.05

יום ה' 07.05

יום א' 10.05

יום ב' 11.05

יום ד' 13.05

יום ה' 14.05

 

י"ב 1

קבוצה 1 – חדר 25

08:30 – 10:30 – אנגלית – ג'ודי

11:00 – 13:00 – ספרות – עידית

 

קבוצה 2 – חדר 24

08:30 – 10:30 – ספרות – עידית

11:00 – 13:00 – אנגלית – פרנסין

 

 

י"ב 4 אזרחות – אור

קבוצה 1 – חדר 37

08:30 – 11:00 – אזרחות – אור

11:15 – 13:45 – מתמ' – אילנית

 

קבוצה 2 – חדר 38

08:30 – 11:00 – מתמ' – אילנית

11:15 – 13:45 – אזרחות – אור

י"ב 9

אזרחות – שקד

קבוצה 2 – חדר 36

09:00 – 11:00

11:15 – 13:00

י"ב 1

קבוצה 1 – חדר 25

08:30 – 10:30 – אנגלית – ג'ודי

11:00 – 13:00 – ספרות – עידית

 

קבוצה 2 – חדר 24

08:30 – 10:30 – ספרות – עידית

11:00 – 13:00 – אנגלית – פרנסין

י"ב 3 תנ"ך – עופרה – חדר 34

09:00 – 10:30

10:45 – 12:00

י"ב 6 אזרחות – אור

קבוצה 1 – חדר 59

08:30 – 11:00 – אזרחות – אור

11:15 – 13:15 – מתמ' – אירנה

קבוצה 2 – חדר ז' 9 (ערבה)

09:00 – 11:00 – מתמ' – אירנה

11:15 – 13:45 – אזרחות – אור

 

בחירה א' – מקוון

10:30 – 11:30

 

מתמ' – מקוון

12:00 – 13:00

 

י"ב  8

קבוצה 1 ספרייה אזרחות – שקד

09:00 – 10:45

11:15 – 13:00

י"ב 3 אנגלית – מקוון

12:00

י"ב 7 אזרחות –רוני

קבוצה 1 – חדר 35

08:45 – 11:15

קבוצה 2 – חדר 61

11:30 – 14:00

י"ב 6

קבוצה 1 – חדר 59

08:30 – 11:00 – אזרחות – אור

11:15 – 13:15 – מתמ' – אירנה

קבוצה 2 – חדר ז' 5 (ערבה)

09:00 – 11:00 – מתמ' – אירנה

11:15 – 13:45 – אזרחות – אור

 

י"ב 1

קבוצה 1 – חדר 25

08:30 – 10:30 – אנגלית – ג'ודי

11:00 – 13:00 – ספרות – עידית

 

קבוצה 2 – חדר 24

08:30 – 10:30 – ספרות – עידית

11:00 – 13:00 – אנגלית – פרנסין

י"ב 8

אזרחות – שקד

קבוצה 2 – חדר 17

09:00 – 10:45

11:15 – 13:00

 

אנגלית – מקוון

14:00 – 15:00

 

י"ב 2 אנגלית – מקוון

15:30 – 16:30

בחירה א' – מקוון

10:30 – 11:30

 

מתמ' – מקוון

12:00 – 13:00

 

י"ב 2 חדר 11

09:00 – 13:00 – תיירות – כרמית

13:30 – 15:00 – רותם

י"ב 9 מע' פיזיקה

אזרחות – שקד

קב' א'

09:00 – 10:45

11:15 – 13:00

י"ב 7

אזרחות –רוני

קבוצה 1 – חדר 35

08:45 – 11:15

קבוצה 2 – חדר 61

11:30 – 14:00

י"ב 3 אנגלית – מקוון

12:00

י"ב 2 חדר 11

ספרות – דורית

09:30 – 10:15

10:30 – 12:30

י"ב 11

אזרחות – אלי

קבוצה 1 – חדר 33

08:45 – 11:15

קבוצה 2 – חדר 56

11:30 – 14:00

 

בחירה ב' – מקוון

15:30 – 16:30

אנגלית – מקוון

14:00 – 15:00

 

י"ב 2 אנגלית – מקוון

15:30 – 16:30

 

הטקסט שלך כאן

 

בחירה ב' – מקוון

15:30 – 16:30

 

י"ב 4 אזרחות – אור

קבוצה 1

08:30 – 11:00 – חדר 37

קבוצה 2

11:15 – 13:45 – חדר 38

י"ב 11 אזרחות – אלי

קבוצה 1 – חדר 33

08:45 – 11:15

קבוצה 2 – חדר 56

11:30 – 14:00

י"ב 2 חדר 11

ספרות – דורית

09:30 – 10:15

10:30 – 12:30

י"ב 10 – מקוון

18:00 אזרחות

י"ב 10 – מקוון

14:00 אזרחות

 

 

 

בחירה א' – מקוון

10:30 – 11:30

 

י"ב 5 אזרחות – גילה

קבוצה 1

08:30 – 10:30 – חדר 26

קבוצה 2

10:45 – 12:45 – חדר 27

י"ב 1

קבוצה 1 – חדר 25

08:30 – 10:30 – אנגלית – ג'ודי

11:00 – 13:00 – ספרות – עידית

 

קבוצה 2 – חדר 24

08:30 – 10:30 – ספרות – עידית

11:00 – 13:00 – אנגלית – פרנסין

י"ב 5

מתמ' – סופי

קבוצה 1

10:45 – 12:45 – חדר 26

קבוצה 2

08:30 – 10:30 – חדר 27

 

מתמ' – מקוון

12:00 – 13:00

 

י"ב 3 אנגלית – מקוון

12:00

 

אנגלית – מקוון

14:00 – 15:00

 

י"ב 10 – מקוון

14:00 אזרחות

י"ב 2 אנגלית – מקוון

15:30 – 16:30

 

י"ב 10 אזרחות – גילה קב' 1

13:00 – 15:00 – חדר 32

י"ב 2 חדר 11

09:00 – 11:00 – תיירות – כרמית

11:30 – 13:30 – תנ"ך – רחלי 

בחירה ב' – מקוון

15:30 – 16:30

 

 

י"ב 3 תנ"ך – עופרה

12:30 – 15:00 – חדר 34

 

 

מערכת כיתות י"ב 05.05.2020 – 14.05.2020

 

בכל יום משעה 18:30 קורסי ליבם