מערכת שכבה י

מערכת שעות

מערכת שעות

 

יום ראשון

14.6.20

 

יום שני

15.6.20

יום שלישי

16.6.20

יום רביעי

17.6.20

יום חמישי

18.6.20

09:25-10:10

לשון יוד 5,6

גאוגרפיה – יוד 4

     

10:30-11:15

לשון יוד 8,9

אנגלית יוד 12-4

     

11:20-12:05

לשון יוד 11

אנגלית יוד 1

פיזיקה בחירה ולדימיר

כימיה בחירה ב

ביולוגיה בחירה א+ב

תושב"ע בחירה א+ב

פסיכולוגיה, חשמל, אלק', רפואה

     

12:20-13:05

לשון יוד 7,10,1

אנגלית יוד 2

מקצועות בחירה ב'

     

13:10-13:55

חינוך תעבורתי יוד 1-6

חינוך תעבורתי יוד 1-6

     

14:05-14:45

לשון יוד 12,4,2

מתמ' יוד 12-4

     

14:50-15:35

 

מתמ' יוד 1,2,3

פיזיקה ולדימיר + סמדר

     

17:00-18:00

חינוך תעבורתי יוד 12-7

חינוך תעבורתי יוד 12-7

     

 

 

מערכת שעות 7-11.6

מערכת שעות

 

יום ראשון

14.6.20

 

יום שני

15.6.20

יום שלישי

16.6.20

יום רביעי

17.6.20

יום חמישי

18.6.20

09:25-10:10

לשון יוד 5,6

גאוגרפיה – יוד 4

     

10:30-11:15

לשון יוד 8,9

אנגלית יוד 12-4

     

11:20-12:05

לשון יוד 11

אנגלית יוד 1

פיזיקה בחירה ולדימיר

כימיה בחירה ב

ביולוגיה בחירה א+ב

תושב"ע בחירה א+ב

פסיכולוגיה, חשמל, אלק', רפואה

     

12:20-13:05

לשון יוד 7,10,1

אנגלית יוד 2

מקצועות בחירה ב'

     

13:10-13:55

חינוך תעבורתי יוד 1-6

חינוך תעבורתי יוד 1-6

     

14:05-14:45

לשון יוד 12,4,2

מתמ' יוד 12-4

     

14:50-15:35

 

מתמ' יוד 1,2,3

פיזיקה ולדימיר + סמדר

     

17:00-18:00

חינוך תעבורתי יוד 12-7

חינוך תעבורתי יוד 12-7

     

 

 

מערכת שעות לימים רביעי – 3.6.20 ולחמישי – 4.6.20

מערכת שעות לימים רביעי – 3.6.20 ולחמישי – 4.6.20

 

יום רביעי

3.6.20

יום חמישי

4.6.20

09:00-10:00

 

תנ"ך יוד 2,1

10:30-11:30

לשון יוד 12,11,7,3 

תנ"ך יוד 5

12:00-11:00 תנ"ך מבחן מקוון

12:00-13:00

לשון יוד 5,4,2

תנ"ך יוד 12,6,4

מתמטיקה יוד 1

לשון יוד 6,1

14:00-15:00

לשון יוד 10,8

תנ"ך יוד 7

מתמטיקה יוד 3

15:30-16:30

תנ"ך יוד 10,8

לשון יוד 9

מערכת שעות שבועית מקוונת שכבת יוד 6.5-14.5

מערכת שעות שבועית מקוונת שכבת יוד

 

יום רביעי

6.5.20

יום חמישי

7.5.20

יום ראשון

10.5.20

יום שני

11.5.20

 

יום רביעי

13.5.20

יום חמישי

14.5.20

09:00-10:00

 

 

 

 

 

 

 

 

בחירה ב

 

 

 

בחירה ב

 

10:00

פיזיקה – סמדר

 

 

 

10:00

פיזיקה – סמדר

 

10:30-11:30

 

 

 

 

 

 

 

היסטוריה יוד 1,6

ח. תעבורתי יוד 4

פיזיקה – סמדר

היסטוריה יוד 11,12

ח. תעבורתי יוד 5

של"ח יוד 6

לשון יוד 2

אנגלית 3 יח' יוד 1

מתמטיקה שכבתי

ח. תעבורתי יוד 3

חינוך יוד 1

אנגלית שכבתי

לשון יוד 2

אנגלית יוד 3

היסטוריה יוד 1,6

ח. תעבורתי יוד 8

פיזיקה – סמדר

אנגלית יוד 2

אנגלית שכבתי

12:00-13:00

 

 

 

 

 

 

 

בחירה ב

אנגלית יוד 2,3

 

אנגלית שכבתי

של"ח יוד 3,2

 

היסטוריה יוד 2,10

של"ח יוד 5

לשון יוד 1,12,6

חינוך יוד 3,9

היסטוריה 8,9

ח. תעבורתי יוד 6

של"ח יוד 10

לשון יוד 5

חינוך יוד 2,7,12

היסטוריה יוד 5,7

ח. תעבורתי יוד 9

של"ח יוד 11

חינוך יוד 4,8

אנגלית 3 יח' יוד 1

היסטוריה יוד 2,10

של"ח יוד 7

לשון יוד 1,3,9

חינוך יוד 5,6

14:00-15:00

 

 

 

 

 

 

 

מתמטיקה שכבתי

היסטוריה יוד 3

ח. תעבורתי יוד 1

היסטוריה יוד 5,7,8,9

של"ח יוד 12,4

לשון יוד 6,10

מתמ' יוד 2

ח. תעבורתי יוד 5

של"ח יוד 9

לשון יוד 4

חינוך יוד 10,11

מתמ' יוד 1,3

היסטוריה יוד 4,11,12

ח. תעבורתי יוד 7

לשון יוד 8,6

מתמ' יוד 2,3

מתמטיקה שכבתי

היסטוריה יוד 3

של"ח יוד 1

ח. תעבורתי יוד 10

של"ח יוד 8

לשון יוד 11

מתמ' יוד 1

15:30-16:30

 

 

 

 

 

 

 

היסטוריה יוד 4

ח. תעבורתי יוד 2

בחירה א

ח. תעבורתי יוד 11

ח. תעבורתי יוד 12

בחירה א