מפגש זום "אורחים ומתארחים" של מחוז חיפה

היום נערך בבית הספר מפגש זום במסגרת "אורחים ומתארחים" של מחוז חיפה: "עושים כימיה בשיעורי כימיה".
במפגש התנסנו בפעילויות מקדמות למידה חברתית רגשית (sel) ודנו בפעילויות שמורי כימיה מבצעים בכיתה שיכולות לקדם למידה רגשית חברתית בשיעורי כימיה.
השתתפו במפגש ד"ר דורית טייטלבאום מפמ"ר כימיה , מדריכים ומורים.
סה"כ השתתפו מעל 60 משתתתפים במפגש.
תודה לירדן רכז מגמת כימיה.