מצוינות באמנות בסיור לימודי במוזיאון הראלי

סוף סוף חוזרים לשגרה אחרי תקופת הקורונה.
מצוינות באמנות בסיור לימודי במוזיאון.