מצוינות באמנות יוצרים בימי בידוד

מצוינות באמנות יוצרים גם בימי בידוד ???
נינה